Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Jobbe utenfra / VPN og koble til filserver

VPN for Windows

Oppsett av VPN-klient Viscosity for Windows.

NB! Følg veiledningen slik den er beskrevet ellers vil ikke programmet bli lisensiert og innstillingene for å koble til HiOA bli lagt til.

Forutsetninger

 • Datamaskinen må ha Internett-tilgang.
 • Du må ha administrator-rettigheter på datamaskinen.

For HiOA-PC

 • VPN-klienten Viscosity er forhåndsinstallert på alle Windows-PC levert og driftet av HiOA. Følg veiledningen for hvordan du starter og avslutter Viscosity-klienten.

Innhold

1. Installer VPN-klient Viscosity for Windows 10

2. Installer VPN-klient Viscosity for Windows 7

1. Installer VPN-klient Viscosity for Windows 10

1.1 Last ned VPN-klient Viscosity

1.1.1 Last ned .exe-filen
 1. Last ned fra URL/adresse: https://hioa.app.box.com/viscosityvpnclient
 2. Klikk: Kjør

Ved problemer med å kjøre filen, velg "More info" og "Run install"

Skjermbilde Win10: Installer setup-fil for Viscosity.

1.1.2 Installer Viscosity
 • Klikk: Next

Skjermbilde Win10: Installer setup-fil for Viscosity - trykk Neste.

1.1.3 Forts. installer Viscosity
 • Klikk: Install

Skjermbilde Win10: Installer setup-fil for Viscosity - trykk Install.

1.1.4 Installering er ferdig
 • Klikk: Finish

Skjermbilde Win10: Installer setup-fil for Viscosity - trykk Finish.

1.1.5 Viscosity er installert

Du kan lukke følgende vindu.

Skjermbilde Win10: Viscosity er installert. Vindu kan lukkes.

1.2 Start Viscosity

1.2.1 Søk etter Viscosity fra Windows-menyen
 • Klikk på: Viscosity fra Windows-menyen (Start-menyen) når søket kommer opp.

Skjermbilde Win10: Start Viscosity fra Windows-menyen.

1.2.2 Start Viscosity fra oppgavelinjen
 • Klikk på ikonet for Viscosity (sirkel med hengelås) i oppgavelinjen, nederst til høyre.
 • Dersom ikonet ikke er synlig, må du åpne programmet via Windows-menyen (Start-menyen)

Skjermbilde Win10: Start ikonet Viscosity fra oppgavelinjen.

1.3 Koble til HiOA-VPN

 • Klikk på ikonet for Viscosity (sirkel med hengelås).
 • Velg: Connect HiOA-VPN

Skjermbilde Win10: Start Viscosity fra Windows-menyen - trykk Connect HiOA-VPN.

1.3.1 Brukernavn og passord

Skriv inn:

 • Username: HiOA-brukernavn (eks. britth)
 • Password: HiOA-passord
 • Hak av: Remember my credentials - dersom du ønsker at datamaskinen skal huske ditt passord ved senere innlogging.

Skjermbilde Win10: Skriv inn brukernavn og passord.

1.3.2 Datamaskinen er nå koblet til HiOA-VPN.
 • Meldingsboks med tilkobling til VPN blir synlig over oppgavelinjen.

Skjermbilde Win10: HiOA-VPN er tilkoblet din PC.

 

1.4 Koble til filserver

For å få tilgang til filene dine, koble til din filserver / hjemmeområde.

1.5 Koble fra HiOA-VPN

 1. Klikk på pilen i oppgavelinjen for å vise menyen.
 2. Klikk på ikonet for Viscosity for å koble fra HiOA-VPN.

Skjermbilde Win10: Koble fra Viscosity fra oppgavelinjen nederst.

 

2. Installer VPN-klient Viscosity for Windows 7

2.1 Last ned og åpne VPN-klient Viscosity:

Last ned setup.exe-fil fra URL/adresse: https://hioa.app.box.com/viscosityvpnclient

2.1.1 Meldingsboks User Access Control

Dersom meldingsboks for “User Access Control” spør: "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?" / Ønsker du at følgende program skal gjøre endringer på denne datamaskinen»?

 • Klikk: Yes/Ja
2.1.2 "Welcome to the Viscosity Setup Wizard"
 • Klikk: Next
2.1.3 The License Agreement
 • Velg: "I accept the agreement".
 • Klikk: Next
2.1.4 Velg plassering

Vi anbefaler at du bruker standard plassering slik programmet foreslår.

 • Klikk deretter: Next
2.1.5 Velg plassering i Start-meny

Vi anbefaler at du bruker standard plassering slik programmet foreslår.

 • Klikk deretter: Next
2.1.6 Snarvei til Viscosity fra skrivebord (desktop)
 • Hak av: "Create a desktop icon".
 • Dersom du ikke ønsker snarvei på skrivebordet, finner du Viscosity i Start-menyen
2.1.7 Start installering
 • Klikk: Install.

Skjermbilde: Setup Viscosity - install

2.1.8 Under installering

Du kan bli bedt om du ønsker å installere driver til «Viscosity Device».

 • Klikk: Install

Skjermbilde: Setup Viscosity - install

2.1.9 Når installering er ferdig
 1. Klikk: Finish.
 2. Du kan fjerne haken i meldingsboksen som vises, dersom du _ikke_ ønsker å starte Viscosity umiddelbart.
2.1.10 Start Viscosity via ikonet
 • Klikk på Viscosity-ikonet på skrivebordet dersom du valgte denne plasseringen under installering.

Skjermbilde: Ikon for Viscosity

eller fra Start-menyen:

 • Start > All Programs > Viscosity > Viscosity

Skjermbilde: Start Viscosity fra Start-menyen.

Ikonet for Viscosity-tilkobling (sirkel med hengelås) finner du også i oppgavelinjen nederst til høyre, se skjermbildet under.

Skjermbilde: Start Viscosity fra oppgavelinjemenyen.

Dersom ikonet ikke er synlig i systemstatusfeltet, må du starte Viscosity fra Start-menyen som vist over.

2.2 Koble til HiOA-VPN

Du kan koble til HiOA-VPN på to måter:

2.2.1 Åpne Viscosity fra Start-menyen
 1. Høyreklikk på HiOA-VPN på følgende meldingsboks.
 2. I menyen, velg: Connect

Skjermbilde: Start Viscosity fra Viscosity-programmet.

2.2.2 Åpne via ikon i oppgavelinjen
 1. Klikk på ikonet for HiOA-VPN i oppgavelinjen nederst til høyre.
 2. Velg: Connect HiOA-VPN

Skjermbilde: Velg Connect HiOA-VPN i menyen.

2.2.3 Brukernavn og passord

Skriv inn:

 • Username: HiOA-brukernavn       
 • Password: HiOA-passord
 • Hak av: Remember my credentials - dersom du ønsker at datamaskinen skal huske ditt passord ved innlogging

Skjermbilde: Skriv inn brukernavn og passord i Viscosity.

2.2.4 Tilkoblet HiOA-VPN

Melding over oppgavelinjen forteller at datamaskinen nå er koblet til HiOA-VPN.

Skjermbilde: Melding på skjermen at Viscosity er tilkoblet.

2.3 Koble til filserver

For å få tilgang til filene dine, koble til din filserver / hjemmeområde.

2.4 Koble fra HiOA-VPN

 1. Klikk på ikonet for Viscosity i oppgavelinjen for å få opp menyen.
 2. Velg: Disconnect HiOA-VPN

Skjermbilde: Slå av Viscosity, velg Disconnect HiOA-VPN.

 

Hjelp med veiledning?

Kontakt BIT så kan vi hjelpe deg!