Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Innkjøp og økonomi / Gjøre innkjøp

Visittkort

Informasjon rundt bestilling av visittkort for ansatte på HiOA.

Bestille visittkort

 • Bestillingsløsningen er midlertidig nede. Vi jobber med å få opp ny løsning. Ved bestilling av visittkort kontakt grafisk@hioa.no
 • Ved bestilling vil du som standard motta 200 kort.

Fremgangsmåte

 1. Feltene er ikke-redigerbare; dvs. endringer kan ikke foretas.
 2. Titler og navn på enhet/avdeling er definerte av høgskolen, og er ikke-redigerbare. Titler og enhetsnavn hentes fra HiOAs brukerdatabase (BAS).  
 3. Hvis du mener at tittel eller org. enhet er feil, og har et ønske om å endre disse - vennligst kontakt din personalkonsulent (fakultet) eller nærmeste leder (fellesadministrasjonen) som vil gjøre en vurdering.  
 4. Mobiltelefonnummer hentes også fra BAS. Ved behov for å legge inn mobiltelefonnummer i BAS - vennligst kontakt din personalkonsulent (fakultet) eller nærmeste leder (fellesadministrasjonen).  
 5. Din bestilling vil gå til Byråservice. Visittkortene leveres på postrommet i Pilestredet 46. Visittkort til ansatte på Kjeller vil bli viderelevert med internpostbilen (Norsk Bibliotektransport). Du vil motta 200 kort.

Om visittkortene

 • Visittkortene er utformet i formatet 85 x 55 mm og er i henhold til HiOA sin grafiske profil.
 • Med utgangspunkt i fargepaletten til den grafiske profilen er det valgt farge - gul.
 • Kortene trykkes med norsk forside og engelsk bakside, HR-avdelingen har ansvar for engelsk oversettelse.
 • Visittkortene er satt opp i et fast design. Det blir derfor ikke mulig å endre plasseringen av de faste elementene eller å konstruere egne versjoner.
 • Størrelsen til visittkortene gjør at informasjonsmengden er begrenset.
 • Informasjonen hentes fra HiOAs brukerdatabase (BAS).
 • Hvis informasjonen er feil må du kontakte nærmeste leder.
 • Ved bestilling vil du som standard motta 200 stk.