Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Virksomhetsstyring

Administrasjon for framtida

Styrets ønsker en utnyttelse av HiOAs administrative ressurser som er mer effektiv og i tråd med høgskolens satsningsområder, samt styrket administrativ samhandling på tvers. Programmet Administrasjon for framtida er satt i gang for å bidra til at vi når disse målene.

Porteføljestyring, prosjektprioritering og strategimidler

Ønsker du å starte opp prosjekter eller søke om strategimidler på HiOA? Porteføljestyring, prosjektprioritering og strategimidler gir deg retningslinjene og prosjektforslagsmalen som skal benyttes.

Strategi2024

Strategi 2024 ble vedtatt 15.juni 2017 og legger vekt på at HiOA skal være en av landets ledende på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Rektors ledermøte

Rektors ledermøte er et rådgivende organ for rektor.

Styremøter

Styret til HiOA er høgskolens øverste beslutningsorgan og har ansvar for høgskolens strategiske virksomhet og drift.  Les saker fra styremøter.

Styringsdokumenter

Her finner du HiOAs styringsdokumenter, som måltavle, plan og budsjett, tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) og årsrapporter.