Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Forskningsresultater

Verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap (VIE)

HiOAs VIE-team jobber med problemstillinger og muligheter knyttet til feltet verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap, og kommersialisering av forskningsresultater.

Målet er å bidra til å skape en kultur og struktur for VIE-feltet, å gi større anvendelse av forskning og forskningsresultater, skape mer relevans i utdanningene, samt bidra til å løse utfordringer og utvikle samfunnet.

VIE-teamet veileder og bistår deg gjerne med informasjon knyttet til:

Har DU en forretningsidè? Ta gjerne kontakt med VIE-teamet.

HiOAs VIE-satsing - en del av et større bilde

Oslo og Akershus får sterk befolkningsvekst og stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. HiOA skal bidra til verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap i offentlig og privat sektor. HiOA satser for å løse store oppgaver innenfor utdanning, helse, teknologi og miljø, samt videreføre muligheter for utvikling av entreprenørskap og frie yrker innenfor kulturlivet.

Offentlige FoU-samarbeidsarbeid og samhandling HiOA er medlem av

Anvendt nyskapning

Innovasjonsbegrepet omfatter blant annet endring og anvendt nyskaping. Innovasjon kan forstås som et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, en ny anvendelse eller en ny organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk.

En radikal innovasjon endrer tenking, institusjoner og ressursbruk drastisk, mens en inkrementell innovasjon beskriver forbedringer og mindre endringer. Endringer kan godt representere innovative løsninger for noen aktører, uten at dette behøver å gjelde for andre.

Mål om verdiskapning

I Lov om universiteter og høgskoler står det at lærestedene aktivt skal bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid (§1-3e).

I St. meld. 1 2007-2008 beskrives kommersialisering av forskingsresultater og oppfinnelser fra universitet og høgskoler som et mål for Regjeringen.

Kontakt

Nina Løvmo

Telefon :
67 23 52 99/959 25 675
E-post :
Url :
Nina Løvmo

Gry Helene Stavseng

Telefon :
67 23 53 04/917 78 545
E-post :
Url :
Gry Helene Stavseng

Katrine Hattrem Hast

Telefon :
67 23 57 91/483 61 042
E-post :
Url :
Katrine Hattrem Hast

Steinar Olberg

Telefon :
67 23 57 72/414 68 462
E-post :
Url :
Steinar Olberg

Kjersti Sjaatil

Telefon :
67 23 54 22/936 71 079
E-post :
Url :
Kjersti Sjaatil