Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Helse og miljø

Ventilasjon og inneklima

Informasjon om ventilasjon og inneklima på OsloMet.

Ventilasjon

 • Anleggene kjøres som hovedregel mellom klokken 06.00 og 18.00.
 • I perioder av året med hurtige temperatursvingninger vil det kunne oppleves tregheter i  ventilasjonsanleggene, ved at temperaturen inne ikke samsvarer med forholdene ute.

Behov for ekstra ventilasjon

Ved behov for ventilasjon utenom ordinære tider skal dette meldes ifra på forhånd, senest onsdag uken før arrangement eller samling (alt som er timeplanlagt senest onsdag uken før trenger ikke å meldes fra om). 

Faktorer som påvirker inneklimaet

 • Antall personer i rommet som anlegget er beregnet for
 • Luft, varme og kjøling
 • Renhold, rot og støv
 • Tekstiler og papirmengder
 • Teknologiske hjelpemidler
 • Lyd og lys

Avdeling for eiendom skal

 • Sørge for at ventilasjonsanleggene fungerer og at renholdet er tilfredsstillende
 • Måle luftkvaliteten og vurderer tiltak
 • Involvere Bedriftshelsetjenesten ved behov
 • Befare arbeidsplass og utarbeide tiltaksliste
 • Forholde seg til Arbeidsmiljøloven og Plan og bygningsloven

Den enkeltes ansvar

 • Sørge for å ha det ryddig på arbeidsplassen slik at renholder kommer lett til
 • Ha minst mulig papirer og tekstiler
 • Skru av tekniske hjelpemidler (PC, etc.) når disse ikke er i bruk

 

 

Kontakt