Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Nyansatt / OsloMet Start

Velkomstdag for nyansatte

Alle nyansatte ved OsloMet inviteres til velkomstdag.
  • event

    Velkomstdag for nyansatte 6. september 2018

OsloMet skal skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling.

To ganger i året holdes det dagsseminar for nyansatte. En gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret etter studiestart.

Seminaret skal gi nye tilsatte mulighet til å bli bedre kjent med høgskolen som organisasjon og arbeidsgiver, og bidra til å skape felles holdninger og OsloMet-identitet. I løpet av dagen vil du bli introdusert for OsloMets toppledere, for studentene og deres hverdag, og for høgskolens verdier og planer. Du vil samtidig møte andre nyansatte, og utvikle nettverk.

En rekke organisasjoner og bedrifter deltar med stands, og her kan de som ønsker få mer informasjon og spennende tilbud.

Fullstendig program kommer en uke i forkant av arrangementet.