Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Nytilsatt / HiOA Start

Velkomstdag for nytilsatte

Alle nytilsatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus inviteres til velkomstdag.
  • behandlingstid

    05. Februar 2018

    kl. 9.30 – 14.30

    i Pilestredet 46, Athene 1

HiOA skal skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling.

To ganger i året holdes det dagsseminar for nytilsatte ved HiOA. En gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret etter studiestart.

Seminaret skal gi nye tilsatte mulighet til å bli bedre kjent med høgskolen som organisasjon og arbeidsgiver, og bidra til å skape felles holdninger og HiOA-identitet. I løpet av dagen vil du bli introdusert for HiOAs toppledere, for studentene og deres hverdag, og for høgskolens verdier og planer. Du vil samtidig møte andre nytilsatte, og utvikle nettverk.

En rekke organisasjoner og bedrifter deltar med stands, og her kan de som ønsker få mer informasjon og spennende tilbud.

Påmeldingsfrist: 31.Januar 2018

Fullstendig program kommer en uke i forkant av arrangementet.