Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Utlysning av FoU-midler ved LUI

I budsjettåret 2018 vil fakultetsledelsen ved LUI utlyse:   

Tildeling Maks tildeling Utlysning Søknadsfrist Prosjektnr/Budenhet
Presentasjonsstipend 10 000 15/1 5/2 140042/ 14030
Prosjektmidler 30 000 15/1 5/2 14068/
Språkvask 3 000 15/1 5/2 /14030