Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Utenlandsstipend for ph.d. og post.doc.

Her finner du informasjon om utbetaling av utenlandsstipend til ph.d.-kandidater og post.doc.-stipendiater i 2017.

Retningslinjer for utbetaling av utenlandsstipend

Det er egne retningslinjer for utenlandsstipend se,

Utenlandsstipend - informasjonsskriv.

Inntil 100 % av utenlandstipendet kan utbetales som forskudd.

Du skal ikke benytte SAP for utbetaling av forskudd og oppgjør for utenlandsstipend.

For utbetaling av reiseforskudd for utenlandstipend benyttes skjema

Forskudd - utbetaling av utenlandsstipend.

Reiseoppgjør leveres umiddelbart etter at du er tilbake fra utenlandsoppholdet. Det er to skjema som skal fylles ut,

Oppgjørsskjema og bilagsoversiktsskjema.

Begge skjemaene skal leveres din økonomienhet. Har du spørsmål, ta kontakt med økonomienheten på ditt fakultet/senter.

Mer informasjon om utlysning av utenlandsstipend.