Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Felles studentsystem (FS) / Integrasjoner

UniUntis

UniUntis er HiOA sitt timeplansystem fra våren 2013. Timeplansystemet har integrasjon mot FS og henter all grunnlagsdata fra FS.

Følgende grunnlagsdata er tilgjengelig:

Kullklasser

Felt i UniUntis: Klassekode

 • Hentes fra i FS: Settes sammen av studieprogramkode, kull, termin og klasse.

Felt i UniUntis: Klassenavn

 • Hentes fra i FS: Hentes fra tabellen kullklasse, bildet "Kull samlebilde" under fanen "Klasse" i første linje.
 • Merknad: Dette feltet vises også per i dag på Studentweb så her bør fakultetene ha en felles benevning*. Feltet i FS har 70 tegn, det har også UniUntis.

* Eksempel på benevning kan være: Klasse A 2012H Barnevern.

Forutsetning for en at en klasse skal dukke opp i UniUntis er at klassen står som aktiv (feltet STATUS_AKTIV i tabellen kullklasse må være aktiv). Se forøvrig rød pil på bildet ovenfor.  Fakultets tilknytningen til kullklasse utledes av stedkoden i Studieprogram samlebilde.

Forelesere

Informasjon om forelesere blir hentet fra to bilder i FS, personinfo hentes fra bildet Person/Student (har informasjon primært fra tabellen som heter Person), mens informasjon om fakultestilknytning og tittel blir hentet fra bildet Fagperson samlebilde (har informasjon også fra tabellen Fagperson). Begge disse to bildene finner du modulen Person som er tilgjengelig øverst i verktøylinjen uansett hvilken modul du står i.

Felt i UniUntis:

ID/betegnelse/brukernavn

 • Hentes fra i FS: Tabell person, felt brukernavn. Bildet Person/Student.
 • Merknad: Informasjonen er hentet fra BAS og skal ikke endres i FS.

Tittel

 • Hentes fra i FS: Tabell person, felt stillingstittel_norsk. Bildet Person/Student.
 • Merknad: Informasjonen er hentet fra BAS og skal ikke endres i FS.

Fornavn

 • Hentes fra i FS: Tabell person, felt fornavn. Bildet Person/Student.
 • Merknad: Informasjonen er hentet fra BAS og skal ikke endres i FS.

Etternavn

 • Hentes fra i FS: Tabell person, felt etternavn. Bildet Person/Student.
 • Merknad: Informasjonen er hentet fra BAS og skal ikke endres i FS.

Institutt/fakultet

 • Hentes fra i FS: Tabell fagperson, felt fak_nr. Bildet Fagperson samlebilde.
 • Merknad: Informasjonen er hentet fra BAS og skal ikke endres i FS.

E-post

 • Hentes fra i FS: Tabell fagperson, felt emailadresse. Bildet Fagperson samlebilde.
 • Merknad: Informasjonen er hentet fra BAS og skal ikke endres i FS.

Mobil

 • Hentes fra i FS: Tabell fagperson, felt telefonnr_mobil. Bildet Fagperson samlebilde.
 • Merknad: Informasjonen er hentet fra BAS og skal ikke endres i FS.

Forutsetninger for overførsel av forelesere:

 • Stedkode 215 og gyldig fakultetsnummer ved HiOA (13, 14, 15 og 16, per i dag henter den ikke ut ansatte i Fellesadministrasjonen), det finner du i bildet Fagperson samlebilde (se ovenfor).
 • J i feltet Aktiv i tabell fagperson som du finner i bildet Fagperson samlebilde.

Emner

Felt i UniUntis: Betegnelse

 • Fel i FS: Emnekode i Emne samlebilde.
 • Merknad: Om endring skal dette kun gjøres av superbruker og da på bakgrunn av endring i programplanen.

Felt i UniUntis: Navn

 • Felt i FS: Emnenavn i Emne samlebilde.
 • Merknad: Om endring skal dette kun gjøres av superbruker og da på bakgrunn av endring i programplanen.

Forutsetning for at et emne skal bli overført til UniUntis er at det finnes en undervisningsenhet for det aktuelle semesteret eller for et fremtidig semester. Undervisningsenheter finner man i modul Undervisning og bilde Undervisningsenhet samlebilde.

Rom

Alle aktive rom blir hentet fra FS og til UniUntis. Det er timeplanleggeren i Seksjon for studieadministrative systemer og eksamen som har ansvaret for å legge inn rom, dette gjelder også nye rom. Ta derfor kontakt med Arve Angen om du mangler spesifikke rom i UniUntis. Rom som skal fordeles på to eller flere fakultet i UniUntis kan ikke ha fakultetstilknytning i FS.

Felt i UniUntis: ID/Betegnelser

 • Felt i FS: Hentes fra tabellen rom, felt romkode.
 • Merknad: Skal kun endres i FS.

Felt i UniUntis: Navn

 • Felt i FS: Hentes fra tabellen rom, felt romnavn.
 • Merknad: Skal kun endres i FS.

Felt i UniUntis: Størrelse

 • Felt i FS: Hentes fra tabellen rom, felt tallkapasitet_und.
 • Merknad: Skal kun endres i FS.

UniUntis: Institutt/fakultet.

 • Felt i FS: Hentes fra tabellen rom, faknr_administrerer.
 • Merknad: Skal kun endres i FS.

Kort om aktiviteter

Det er også mulig å lage det som UniUntis benevner som aktiviteter i FS. Det betyr at undervisningsaktiviteter som er koblet til fagpersoner med rollen FORELESER blir overført. Mer om dette vil komme senere.