Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Tvister

Tvisteorganene for publikasjonsdata har som oppgave å løse saker mellom institusjoner eller lokalt vedrørende registrering og tilknytning til vitenskapelige publikasjoner.

Publiseringsutvalg

Det lokale publiseringsutvalget håndterer saker der det er uenigheter om hvordan en publikasjon skal registreres og rapporteres i CRIStin for publikasjoner der alle forfatterne er fra OsloMet - storbyuniversitetet. 

Ved tvils- og tvistesaker om publikasjonskategori kan superbrukere i Cristin melde saker til det lokale publiseringsutvalget.

Et formelt saksfremlegg består av:

  • Postnummer
  • Fremlegg av uoverstemmelse
  • Kopi av relevant underlagsmateriale (for eksempel artikkel, relevante kolofonsider, relevante kapitler, relevant omtale på utgivers nettsider)

Sørg også for at andre involverte avdelinger mottar kopi av henvendelsen til publiseringsutvalget.

Sørg for at saksfremlegget er godt forankret hos faglig ledelse ved din avdeling.

Meld sak

Sakene skal meldes på e-post til Tanja Strøm, sekretær for Publiseringsutvalget .

Publiseringsutvalgets mandat

FoU-utvalget oppnevner de fire prodekanene for FoU som rådgivende gruppe for å vurdere innsendte tvils- og tvistesaker om publikasjonskategori og gir et faglig begrunnet råd til rektor i hver enkelt sak. Gruppen kan suppleres med eksterne medlemmer ved behov. Administrasjonens Cristin-ansvarlige er sekretær for gruppen.

Utvalget bruker formelle kriterier i sin vurdering av valgte kategorier. Utgangspunktet vil være «Vekt på forskning», rapport utarbeidet av UHR, avlevert Utdannings- og forskningsdepartementet 2004, samt gjeldende rapporteringsinstruks fra det Nasjonale publiseringsutvalget.

Nasjonalt tvisteutvalg

I forbindelse med opprettelsen av CRIStin har CRIStin fått i oppdrag å etablere og organisere et tvisteorgan for de tre sektorene.

Tvisteorganet for publikasjonsdata har som oppgave å løse saker mellom institusjoner vedr. registrering og tilknytning til vitenskapelige publikasjoner.

Kontakt

Kontakt Publiseringsutvalget