Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Virksomhetsstyring

Styremøter

Styret til HiOA er høgskolens øverste beslutningsorgan og har ansvar for høgskolens strategiske virksomhet og drift.

Om styret og styremøter

Se presentasjon av styret, oversikt over styremøter og sakspapirer (hioa.no).

Frister og framdrift for styresaker 2018

Oppmelding av sak
(kl.15)
Levering av godkjent utkast til rektor (kl.15)
Levering av endelige dokumenter (kl.12)
Utsending til IDF
IDF-møte
Utsending til styremøte
Styremøte

09.01.

16.01.

23.01.

25.01.

01.02.

31.01.

08.02.

06.02.

13.02.

20.02.

22.02.

01.03.

26.02.

06.-07.03. 

27.03.

04.04.

13.04.

16.04.

23.04.

17.04.

24.04.

15.05.

22.05.

29.05.

31.05.

07.06.

04.06.

13.-14.06

07.08.

14.08.

21.08.

23.08.

30.08.

27.08.

05.09.

25.09.

02.10.

09.10.

11.10.

18.10.

15.10.

24.-25.10.

13.11.

20.11.

27.11.

29.11.

06.12.

05.12.

14.12.

Rutiner for arbeid med styresaker

Last ned oversikt over rutiner for arbeid med styresaker (pdf)

Kontakt