Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Studiebesøk og hospiteringsopphold ved Osloregionens Europakontor

Høgskolen i Oslo og Akershus er medlem i Osloregionens Europakontor (ORE). ORE har møte og kontorlokaler i Brussel. Hvert år får forskere og administrativt ansatte på HiOA mulighet til å hospitere ved kontoret.

Hospitanter får kontorplass i Brussel i perioder fra 2 uker til 3 måneder. Det er også muligheter for at forskergrupper eller ansatte kan legge felles studiebesøk til Brussel.

Ansatte som gjennomfører et hospiteringsopphold eller lengre studiebesøk kan eventuelt søke stipend gjennom programmet Erasmus+.

Dersom oppholdet i Brussel er knyttet til posisjonering og konkrete søknader til EUs programmer kan det bli aktuelt for Avdeling for forskning og utvikling å støtte oppholdet med internasjonaliseringsmidler. I begge tilfeller må det sendes inn egne søknader for økonomisk støtte.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for hospiteringsopphold i Brussel for høsten 2018 er i mai 2018. Søknaden sendes til HiOAs representant i ORE sin kontaktgruppe, Irene Svarteng: Irene.Svarteng@hioa.no

For studiebesøk ta kontakt direkte med ORE.

Kontakt FoU om ORE her.