Droppe til innhold

FoU HF

FoU HF

Støtte til forskning som involverer masterstudenter

Fakultet for helsevitenskap (HV) gir støtte til forskningsgrupper og forskningsprosjekter som aktivt involverer masterstudenter. Derfor er det satt av midler til å støtte felles forskningsaktiviteter for masterstudenter og deres veiledere i 2017.

Søknad og tildeling

 • Søknaden må sendes fra veileder
 • Maks søknadssum er 20.000 NOK.
 • Søknadsfristen er 15. mai 2017
 • Tildelingen vedtas i FoU-utvalget i juni
 • Søknadsskjema åpnes ca. tre uker før fristen. Søknadsskjema

Kriterier for utlysningen

 • Midlene skal støtte felles forskningsaktivitet knyttet til masterprosjektet for masterstudenter ved HiOA og deres hovedveiledere.
 • Felles forskningsaktivitet kan være felles faglige møter/arrangementer, midler til publisering av masteroppgaven eller lignende.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av masterstudentens rolle i forskningsprosjektet, en begrunnelse for aktiviteten det søkes støtte til, budsjett og CV til hovedveileder.
 • Søknadssum er maks 20 000 NOK.
 • Hovedveileder er hovedsøker og må være tilsatt ved HiOA.
 • Midlene dekker ikke aktivitet knyttet til erfaringsbaserte masteroppgaver.
 • Midlene må benyttes i løpet av 2017.
 • En kort rapport (maks ½ -1 A4 side) som beskriver hvordan pengene er benyttet skal leveres etter avsluttet prosjekt.