Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Støtte til forskning som involverer masterstudenter

Fakultet for helsefag gir støtte til forskningsgrupper og forskningsprosjekter som aktivt involverer masterstudenter. Derfor er det satt av midler til å støtte felles forskningsaktiviteter for masterstudenter og deres veiledere i 2017.

Søknad og tildeling

 • Søknaden må sendes fra veileder
 • Maks søknadssum er 20.000 NOK.
 • Søknadsfristen er 15. mai 2017
 • Tildelingen vedtas i FoU-utvalget i juni
 • Søknadsskjema åpnes ca. tre uker før fristen. Søknadsskjema

Kriterier for utlysningen

 • Midlene skal støtte felles forskningsaktivitet knyttet til masterprosjektet for masterstudenter ved HiOA og deres hovedveiledere.
 • Felles forskningsaktivitet kan være felles faglige møter/arrangementer, midler til publisering av masteroppgaven eller lignende.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av masterstudentens rolle i forskningsprosjektet, en begrunnelse for aktiviteten det søkes støtte til, budsjett og CV til hovedveileder.
 • Søknadssum er maks 20 000 NOK.
 • Hovedveileder er hovedsøker og må være tilsatt ved HiOA.
 • Midlene dekker ikke aktivitet knyttet til erfaringsbaserte masteroppgaver.
 • Midlene må benyttes i løpet av 2017.
 • En kort rapport (maks ½ -1 A4 side) som beskriver hvordan pengene er benyttet skal leveres etter avsluttet prosjekt.