Droppe til innhold

FoU LUI

FoU LUI

Søknadsrutine for NFR/NORDFORSK

Anbefalt tidsplanlegging for søknader til Forskningsrådet og NORDFORSK.

Søknadsrutine til ekstern finansiering (.PDF)

Finne utlysninger

Minst 3 måneder før søknadsfrist 

Forankre søknaden og varsle støtteapparatet

Minst 6 uker før frist

Drøft prosjektet med dine nærmeste ledere:

  • Er prosjektet i tråd med fakultets strategi? (instituttleder/ FoU-studieleder)
  • Hvilke bidrag forventes av instituttet og fakultetet? (instituttleder)
  • Skriftlig bekreftelse av instituttleder per e-post.
  • Hvilke samarbeidspartnere egner seg? (FoU-studieleder og forskergruppeleder)

Hvis søknaden anbefales, tilordnes administrativ støtte fra FoU-seksjonen som kopler på økonomirådgiver.

Etabler av søknadsgruppe med faglig og administrativt personell.

Bruk funksjonen «Del søknad» i søknadsportalen slik at FoU-rådgiver best kan bistå i arbeidet.

Hjelp til søknadsskriving

Utarbeide søknad

6-3 uker før fristen 

Påse at søknaden svarer på utlysningen.

FoU-rådgiver innkaller søknadsgruppen for å fordele oppgaver og avtale arbeidsplan og budsjett.

Personvern:

  • Hvilke forskningsetiske problemstillinger må ivaretas?
  • Hvordan håndtere forskningsdata?

Skaff fagfellevurdering til prosjektbeskrivelsen:

  • 3 uker før fristen bør søknaden fagfellevurderes

Ferdigstille søknad

3-1 uker før frist

Prosjektleder reviderer prosjektbeskrivelsen og budsjettet i samarbeid med FoU-rådgiver. 

FoU-rådgiver påser at bekreftelser fra samarbeidspartnere på deres forpliktelser i prosjektet er innhentet. 

Få endelig godkjenning og sende søknad

1-0 uker før frist

FoU-rådgiver videreformidler til instituttleder og prodekan for FoU:

  • Ferdig søknad
  • Budsjett

Instituttleder godkjenner endelig budsjett.

Dersom ledelsens vurdering er positive sendes søknaden.

Etter innsendt søknad arkiverer FoU-rådgiver signert søknad og budsjett i P360.