Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Sjekkliste for klargjøring til nytt semester

11.desember åpnes det opp for nytt semester i FS. Dette innebærer at aktive studenter kan semesterregistrere seg for vårsemesteret i Studentweb.

For at studentene skal kunne registrere seg, samt finne fakturaopplysninger, er det flere ting som må være på plass i FS innen gitte frister.

Tabellen nedenfor viser hva som må være på plass, frister for fakultetene og link til brukerveiledning. Sjekklista må sees i sammenheng med veiledningene det vises til.

NB! Når det gjelder de nye studentene som starter opp må alt være på plass før de overføres fra søker til student.

  • Første fakturering for våren  2018: 7. desember
  • Åpning av nytt semester våren 2018: 11. desember

Sjekkliste - frist 4. desember

Følgende må være på plass innen 4. desember:

Gjøremål Hva må være på plass
Klargjøring for fakturering av studenter

- Fakturaen vil ikke være synlig for studentene i Studentweb før nytt semester er åpnet.

- Registrering i underbilde Fakturadetalj i bilde Kull samlebilde må være korrekt. Studenter faktureres på bakgrunn av hva som er registrert i dette bildet.

- Sjekk med økonomi på fakultet om det er endringer i kontostreng opplysninger i bilde Fakturadetaljtype.

- Sjekk rapport FS206.005 for å se hvilke fakturadetaljer som er koblet til hvert kull, og rett opp eventuelle feil i bilde Kull samlebilde.

- Sjekk rapport FS300.002 for å se alle aktive kull, samt hvilke kull som inneholder studenter. Kull uten studenter kan med fordel deaktiveres, husk da også å deaktivere klasse i underbilde Klasse.

Planinfotype

- Sjekk at studieprogrammene har riktig planinfotyper og at rekkefølgen er riktig.

- Sjekk at fakultetets egne linker er aktive, viser til riktig nettside og at merknadsteksten er kortfattet og beskrivende. Husk å legge inn ny rad for hvert språk.

- Husk å erstatte med ny Tuberkulose/MRSA planinfotype (0MEDTEST18V) for aktuelle studieprogram.

Emnekombinasjon

- Oppdater eventuelle endringer i Emnekombinasjon samlebilde for aktuelle kull.

- Husk at alle emnekombinasjoner må ha "Topp" for å synes i Studentweb3.

- Kjør Diagnoserapporten FS009.002 for termin2018-VÅR med utvalg «Personrapport». Rett opp feil.

Undervisningsenheter

- Registrer undervisningsenhet på emner som har undervisning våren 2018. Dette skal kun registreres på emner med undervisning det aktuelle semesteret.

- Rutine 408.001 kan brukes for oppretting av undervisningsenheter.

Vurderingsenheter

- Registrer vurderingsenheter for våren 2018

- Vurderingsenheter kan også opprettes ved bruk av rutine

Koble opptaksstudieprogram til riktig studieprogram og klasse

- registrere hvilke opptaksstudieprogram/studietypekode som skal kobles mot hvilke studieprogram

-registrere hvilke klasser de nye studentene overføres til ved opprettelse fra søker til student

-registrere hvilke kull og klasser de nye studentene overføres til ved opprettelse fra søker til student.

-frist 1.desember