Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Slik sjekker du timeplan i WebUntis

En timeplan i WebUntis vil som regel bestå av de fire grunndataene kullklasse, emne, foreleser og rom. Andre undervisningsrelaterte opplysninger legges ut i Fronter eller i egne undervisningsplaner.

Veiledning

Man trenger ikke logge inn for å sjekke timeplanen.

 • Velg timeplan i menyen til venstre
 • Velg deretter Foreleser.
 • Velg navnet ditt i feltet Foreleser.
 • Klikk på de ukene du ønsker å sjekke i datofeltet. Da vil du i kunne se hva som er lagt inn på deg.
 • Hvis du ikke finner det du leter etter er det fint om du sjekker timeplanen til klassen din eller på emnet ditt før du tar kontakt med din romkoordinator. 

Du må følge den samme prosedyren for å sjekke din timeplan når du er innlogget.

Slik logger man inn:

 • Klikk på SSO (oransje felt oppe til høyre i bildet, her markert med en rød pil):

Pålogging Feide

 • Du kommer da til et nytt innloggingsbilde, hvor du logger inn med ditt vanlige HiOA-brukernavn og passord:

Feideinnloggingsbilde

 • Noen vil nå, ved førstegangs innlogging, få spørsmål om å godkjenne å bruke samme info videre, og dere må da gjøre det. Så vil noen bli bedt om å skrive passord to ganger. Bruk da gjerne ditt vanlig HiOA-passord.
 • Inne i WebUntis velger du "Timeplan" 

Sjekke timeplan foreleser

 

Informasjonen som vises i timeplanen kan være ufullstendig, og hvis f.eks. en klasse er fordelt på mange rom er det ikke sikkert at alle rommene vises i timeplanfeltet. Det du da kan gjøre er å klikke i timeplanfeltet på den aktiviteten du ønsker å sjekke (se rød pil under) for å få tilgang til mer informasjon:

Vise flere rom

 • I bildet over vil man ved å klikke på denne aktiviteten se at forelesningen skal være på flere rom:I bildet over vil man ved å klikke på denne aktiviteten se at forelesningen skal være på flere rom:

 

Vise flere rom 2

Timeplan for klasse og emner

 • Man kan i tillegg sjekke timeplaner for klasser og emner, ved å klikke på Timeplan.
 • Merk her at man må fjerne fakultetstilhørigheten hvis man ønsker å sjekke timeplan for emner. Det gjør man ved å klikke på krysset ved fakultetsnavnet (se rød pil i bildet nedenfor):

Timeplan Emne

Sjekke Timeplan - Rom

Man trenger  ikke være logget inn for å sjekke timeplanen for rom.

 • Velg "timeplan" i menyen til venstre, velg deretter "rom"
 • Rom på Kjeller har kode som begynner på K, rom i Pilestredet begynner på P, i Pilestredet Park på PP og rom i Fyrhuset begynner på FYR.
 • I feltet Rom finner du det rommet du skal sjekke. I kalenderfeltet til venstre klikker du på den datoen eller den uken du vil sjekke.
 • Hvis du er logget inn må du fjerne fakultetstilhørigheten for å kunne sjekke. Øverst til høyre må du derfor erstatte fakultet med <Utvalg>, og i feltet Fakultet må du fjerne ditt fakultet ved å klikke på krysset. Se de røde pilene i bildet under hvor du skal gjøre disse to endringene:

Sjekke rom

 

Det er også mulig å sjekke flere rom samtidig (men da må man være innlogget).

I feltet under Timeplan velger du Romutvalg for romoversikt. Fjern fakultetstilhørighetene, hold inne Ctrl-knappen på tastaturet og klikk på de rommene du ønsker å sjekke.

App for WebUntis

Det finnes WebUntis-app for iPhone og Android.

Reservering av grupperom

I WebUntis kan du også reservere grupperom.

Reservere grupperom.

 

Save