Droppe til innhold

Nyheter

Yrkesfaglærersatsing i statsbudsjettet

Curt Rice med kunnskapsminister Henrik Asheim. 12. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 lagt fram.

Yrkesfaglærersatsing i statsbudsjettet

HiOA får mer i statsbudsjettet, og øremerkede midler gir flere studieplasser og rekrutteringsstillinger til yrkesfaglærerutdanningen. - Et gledelig bidrag til vår egen satsing på dette fagmiljøet, sier rektor Curt Rice.

Årets forslag til statsbudsjett for 2018 gir HiOA 10 millioner kroner som er øremerket til 30 nye studieplasser til desentralisert yrkesfaglærerutdanning og 5 nye rekrutteringsstillinger til fagmiljøet.

Mer til HiOA

Generelt øker bevilgningen til HiOA med en realvekst på over 3 prosent, og rektor synes det er gledelig.

- God realvekst i 2018 vil føre til at HiOA kan fortsette vår satsing på viktige områder som innføring av 5-årig grunnskolelærerutdanning, digitalisering og IKT og videre styrking av helsefagutdanningene, sier rektor Curt Rice.

- Nasjonal rolle for yrkesfag

- De øremerkede midlene til yrkesfaglærerutdanningen er en viktig og riktig satsning fra regjeringen. For å sikre at fremtidens fagarbeidere får kompetansen de trenger for å møte fremtidens arbeidsmarked, trenger vi høyt kvalifiserte yrkesfaglærere med oppdatert kunnskap, sier rektor Curt Rice.

- Vi har Norges største fagmiljø for yrkesfaglærerutdanning, og en nasjonal rolle i å utdanne lærere i yrkesfag, som det er mangel på i hele landet. Derfor utdanner vi både i vår egen region og på Vestlandet, sier Rice.

Instituttleder Sidsel Grande på institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) uttrykker også stor glede over den politiske viljen til å satse på yrkesfag som kommer fram i statsbudsjettet for 2018.

- Vi er spesielt fornøyde med at HiOA får studieplasser til desentralisert yrkesfaglærerutdanning. Ved å tilby yrkesfaglærerutdanning regionalt, rekrutterer vi flere gode fagarbeidere til å bli yrkesfaglærere. Videregående skole har et stort behov for disse lærerne, sier Grande.

Om de fem rekrutteringsstillinger til yrkesfag, mener Grande at de vil gi et godt bidrag til utviklingen av forskning på yrkesfag- og yrkesfaglærerutdanning.

- Ellers er vi meget fornøyde med at satsingen innenfor strategien «Yrkesfaglærerløftet» fortsetter med full tyngde inn i 2018, sier Grande.

Utdanning til flere flyktninger

HiOA tilbyr kompletterende sykepleie- og lærerutdanning, og snart også ingeniørutdanning til flyktninger som kommer til Norge med utdanning fra hjemlandet. Formålet er å gi flyktningene nødvendig autorisasjon til å komme ut i arbeidslivet, slik at Norge får tatt i bruk kompetansen som er i befolkningen, og får mer kvalifisert personell til velferdssamfunnets tjenester.

- Kompletterende utdanning er integreringsarbeid i praksis, og vi ønsker at ordningen justeres slik at den også kan gjelde arbeidsinnvandrere, sier Rice. I dag er ordningen begrenset til flyktninger. Vi ber derfor Stortinget åpne for dette gjennom behandlingen av statsbudsjettet.

- Det vil føre til at flere innvandrere uten fluktbakgrunn får brukt utdanningen og arbeidserfaringen sin. Ikke minst har tiltaket en stor verdi for enkeltmennesker som har lyst til å gjøre en kvalifisert innsats i det norske arbeidslivet, sier avslutter rektor Curt Rice.

Tiltaket innebærer ikke økte kostnader, men vil bidra til bedre realisering av midlene som avsettes allerede i dag.