Droppe til innhold

Nyheter

Resultat lokale lønnsforhandlinger

Resultat lokale lønnsforhandlinger

Årets lønnsforhandlinger er sluttført. Ut fra ønsket om at alle medarbeidere skal tilgodeses, har arbeidsgiver og organisasjonene blitt enige om et generelt tillegg til alle.

Årets lønnsforhandlinger er sluttført. Resultatet er et prosenttillegg til Akademikerne på 0,85%, mens det til LO stat, Unio, YS stat og uorganiserte blir et likt kronebeløp på kr. 4781 til alle.

Se protokoll fra årets lønnsforhandlinger med Akademikerne (pdf)

Se protokoll fra årets lønnsforhandlinger med LO, YS og Unio (pdf)

To tariffavtaler

Årets lønnsforhandlinger er betegnet som «et mellomoppgjør». Det vil si at det er tariffavtalen fra 1.mai 2016–30. april 2018 som har vært utgangspunktet for forhandlingene. Det innebærer også at det er to ulike tariffavtaler som er gjeldende, en for Akademikerne og en for LO Stat, Unio og YS stat. De uorganiserte skal inkluderes i den siste.

Generelt tillegg til alle

Med bakgrunn i at dette er et mellomoppgjør og et ønske om at alle medarbeidere skal tilgodeses i dette oppgjøret, har arbeidsgiver og organisasjonene blitt enige om at det skal gis et generelt tillegg til alle. Det generelle tillegget er gitt på forskjellig måte i de to avtalene.

Hvilken avtale gjelder for deg?

For ansatte som var medlem av Akademikerne, NITO eller Norsk Farmaceutisk Forening 1. mai 2016, er det Akademikeravtalen som gjelder.

Tidligere uorganiserte som har meldt seg inn i en Akademikerforening etter 1. mai 2016 vil komme inn under denne avtalen. Den som er medlem av en Akademikerforening, men som er ansatt etter 1. mai 2016, omfattes også.

Alle andre – inkludert uorganiserte – kommer inn under LO-YS-Unio-avtalen.

Virkningstidspunkt

Virkningstidspunktet for opprykkene er 1. juli 2017 for LO, YS, Unio og uorganiserte og 1. oktober 2017 for Akademikerne.

Når utbetales lønnsøkningen?

Lønnsoppgjøret utbetales i desember.

Ingen individuelle lønnskrav

Organisasjonene og arbeidsgiver har blitt enige om at det ikke gis tillegg basert på individuelle krav i år.