Droppe til innhold

Nyheter

Besøk fra NOKUT

- Jeg ser fram til at komiteen skal få bli bedre kjent med HiOA, sier Curt Rice. Her med tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund.

Besøk fra NOKUT

Den sakkyndige komiteen som vurderer universitetssøknaden gjennomførte institusjonsbesøk 14.-15. september. 70 ansatte, studenter og samarbeidspartnere svarte på komiteens spørsmål.

Tiden er kommet for institusjonsbesøket fra NOKUTS sakkyndige komité. 14. og 15. september vil de gjennomføre et planlagt besøk der målet er at komiteen skal øke innsiktsgrunnslaget de trenger i sin vurdering av om HiOA oppfyller kravene for akkreditering som universitet.

Les om den sakkyndige komiteens sammensetning (Khrono)

Inn i neste fase

Sammen med den innsendte søknaden og annen dokumentasjon fra HiOA, vil institusjonsbesøket bidra til komiteens totale vurderingsgrunnlag.

- Vi har levert omfattende materiale som NOKUT skal vurdere. Selve søknaden, vedlegg og suppleringer er på til sammen godt over 1000 sider. Nå går vi inn i neste fase av søknadsprosessen, der den sakkyndige komiteen skal intervjue både studenter og ansatte her før vi litt senere i høst får et utkast til rapport, sier rektor Curt Rice.

I løpet av de to dagene i september vil HiOA møte den sakkyndige komiteen som skal vurdere universitetssøknaden.

- Jeg ser fram til at komiteen skal få bli bedre kjent med HiOA som en viktig og stor leverandør av forskning og høyere utdanning, sier Curt Rice.

Hva skjer under komitebesøket?

Komiteen vil i løpet av to dager, 14. og 15. september, møte rundt 70 ulike personer som er ansatte og studenter ved HiOA, samt noen av våre samarbeidspartnere på praksisfeltet. Møtene vil være i form av en dialog der komiteen vil stille spørsmål.

Komiteen får også en omvisning på campusene i Pilestredet og på Kjeller der de får se eksempler på aktiviteter og arbeidsformer som inngår i HiOAs undervisning, forskning og praksis.

- Jeg synes det er flott at NOKUT får møte dyktige ansatte og studenter her på HiOA, og jeg gleder meg også veldig til å fortelle dem mer om det viktige arbeidet som gjøres her, sier Curt Rice.

Les også

Universitetssøknad levert (nyhet fra 22. februar 2017)

Framdrift for universitetssøknaden (nyhet fra 1. juni 2017)  

Universitetssøknaden