Droppe til innhold

Nyheter

Studenter sitter rundt et bord.

Visste du at studenter og ansatte kan gå inn i Canvas med en praktisk app? Pilotering av den digitale læringsplattformen er godt i gang.

I gang med Canvas

1300 studenter og ansatte har begynt med vår nye digitale læringsplattform, og utprøvingen viser at brukerne finner seg godt til rette i Canvas. Plattformen tar over for Fronter i august 2018.

Vi er i gang med pilotfasen for innføring av Canvas, HiOAs nye digitale læringsplattform som skal erstatte Fronter. Over 100 emner inngår i denne første utprøvingsfasen, som foregår på alle fakultetene.

- Vi opplever stort engasjement og interesse for bruk av plattformen, forteller prosjektmedarbeider Nadine Kaiser i Studieavdelingen.

DIGIN, HiOAs nye kompetansemiljø for digital læring, bidrar inn i Canvas-prosjektet gjennom et eget delprosjekt, innovasjon og utvikling. Canvas spiller dermed også en viktig rolle ved etableringen av DIGIN på HiOA.

Positiv brukeropplevelse

Piloteringen viser at brukerne finner seg godt til rette i Canvas. Her er noen av erfaringene:

  • Det er lett for lærere og studenter å komme i gang.
  • Struktureringen av undervisningen i moduler gir studentene en god opplevelse ved at det synliggjøres hva som skjer når.
  • Sammen med Office 365 og andre IKT-verktøy kan Canvas åpne opp for økt studentaktivitet og samarbeid.
  • Brukerne opplever fleksibilitet med egen Canvas-app for både lærere og studenter.

Når får hele HiOA Canvas?

Den videre implementeringer er delt i to:

  • 1. januar 2018 går hele TKD, 3 institutter på SAM og flere studieprogrammer ved LUI og HF over til Canvas. 

  • Resten av brukerne og fagmiljøene går over til Canvas 1. august 2018.

Fronter legges ned idet Canvas er blitt implementert. I følge planen blir det til studiestarten august 2018.

I arbeidet med å implementere Canvas legger prosjektgruppa vekt på å få fram hvor lett det er å ta Canvas i bruk.

- Vårt fokus er også å vise fram hvilke pedagogiske muligheter som ligger i Canvas. Vi vil gjennomføre workshops og kartlegge behov for hjelp og støtte, sier Nadine Kaiser.

Følg med for tilbud om opplæring!

I samarbeid med dyktige medarbeidere på fakulteteenet og DIGIN vil Studieavdelingen gjennomføre opplæring og brukerstøtte gjennom grunnkurs, workshop og arbeidsstuer.  

- Erfaringen viser at dette opplegget fungerte i pilotfasen, så vi viderefører dette i forbindelse med implementeringen, sier Kaiser.

I løpet av kort tid vil datoene for opplæringen i Canvas publiseres på HiOAs Canvas-nettside.

Kontakt

Har du spørsmål rundt innføring av Canvas? Ta kontakt på canvas-stu@hioa.no

Du finner mye nyttig informasjon på https://tilsatt.hioa.no/canvas