Droppe til innhold

Nyheter

Arbeidsmiljøpris og årets underviser

På kick-off for ansatte på Rockefeller torsdag 31. august ble tre ansatte hedret med årets arbeidsmiljøpris. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Arbeidsmiljøpris og årets underviser

Christina Lindskog, Hilde Harnæs og Karl Norli fikk arbeidsmiljøprisen 2017 for å ha gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet vårt. Geir Martinussen ble hedret som årets underviser.

På kick-off for ansatte på Rockefeller torsdag 31. august ble tre ansatte hedret med årets arbeidsmiljøpris, en påskjønnelse til miljøer eller ansatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved HiOA.

Det var Curt Rice som ropte opp de tre vinnerne. Han mente at de hadde 16 gode nominasjoner og hadde valgt ut tre verdige og velfortjente prisvinnere:

Christina Lindskog, rådgiver i instituttadministrasjonen på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

Rice trakk fram at Lindskog blir beskrevet som en alltid vennlig behjelpelig og ryddig person som sørger for å skape en god atmosfære og et godt arbeidsklima. Hun går for å være et fantastisk eksempel på å forvalte arbeidstakerrettigheter og -verdier på en slik måte at det utgjør en stor styrke for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Helt siden forskningsinstituttene AFI og NOVA ble en del av HiOA har hun bidratt aktivt inn på felles møteplasser på tvers av HiOA, og dermed bidratt til brobygging på tvers av organisasjonen og til styrking av «vi-følelsen».

Hilde Harnæs, instituttleder, ved Grunnskole- og faglærerutdanningen (GFU) ved LUI

Rice kunne fortelle at Harnæs har fått to nominasjoner, og i begge fremheves den ekstraordinære innsatsen hun har lagt ned i å arrangere faglige dannelsesreiser for alle ansatte ved utdanningen hun leder. Hun har brukt flere år på å bygge opp et sterkt kollektivt miljø og kollegium ved en utdanning som har gjennomgått og gjennomgår store endringer. Dette står hun godt i, og hun beskrives som en leder som har klart å skape et svært godt arbeidsmiljø med høy trivsel for alle ansatte. Gjennom å vise varme og genuin interesse for mennesker og å sette seg inn i og se kompleksiteten i ulike saker, gir hun sine kollegaer en følelse av å bli sett - og hørt.

Karl Norli, fungerende seksjonssjef for Seksjon for internasjonalisering i Studieavdelingen

Årets tredje og siste vinner av Arbeidsmiljøprisen, Karl Norli, fikk to nominasjoner hvorav den ene var signert 36 ansatte - fra ulike deler av organisasjonen. Han beskrives som en person som på en ekstraordinær måte vært med på å bidra til et godt arbeidsmiljø på tvers av enheter på HiOA, og har tatt initiativet til sosiale aktiviteter på tvers av fellesadministrasjonen, fakulteter og sentre - som quizkvelder, grilling på takterrassen, temafester, hyggelige velkomster for nye ansatte og arrangering av sosiale fellesaktiviteter for både HiOA og UiO. Slik har kollegaer fra ulike enheter og på ulike nivåer møttes og blitt kjent på tvers, noe som har senket terskelen for kommunikasjon og samhandling også i arbeidstiden. Norli er en aktiv bidragsyter til et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø og har ledet en seksjon som har ansatt personer med bakgrunn fra Island, USA, Storbritannia, Etiopia, Tyrkia, Jordan, Afghanistan og Latvia. Han er involvert Akademisk Dugnad for å inkludere flyktninger i det akademiske miljøet på HiOA, og er svært engasjert i mottaket av de nye internasjonale studentene, slik at de skal få et godt opphold i Norge og på høgskolen. Han bidrar til at ansatte blitt bedre kjent med hverandre på tvers, nye kontaktflater er skapt og vi har lavere terskel for å kontakte hverandre i arbeidshverdagen.

Dette er arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen kan deles ut til enkeltpersoner, fakultet, avdeling, utdanning, seksjon, miljø, gruppe eller lignende som:

  • har utmerket seg som pådriver med særlig evne og vilje til å iverksette arbeidsmiljøforbedrende tiltak.
  • tar initiativ til og gjennomfører tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi-følelsen» styrkes.
  • bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.

Prisen er på 60 000 kroner og kan deles mellom to eller flere prisvinnere, og prispengene skal brukes på et arbeidsmiljøtiltak som vinneren eller vinnerne bestemmer.

I år kom det inn 16 nominasjoner fra ansatte som ønsket å hedre en kollega. Juryen har bestått av av høgskolerektor Curt Rice, HR-direktør Geir Haugstveit, hovedverneombud Marthe Eikum-Tang og programansvarlig for kultur, velferd og mangfold Vibeke Horn.

Hedret som årets underviser

Geir Martinussen fra Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) på LUI fikk utmerkelsen Årets underviser.

Denne kåringen er det studentene selv som står for, i regi av Studentparlamentet. Årets finalister var spredt på alle høgskolens fire fakulteter, to av dem fra Fakultet for teknologi, kunst og design.

Studentparlamentsleder Rune Keisuke Kosaka delte ut prisen på vegne av høgskolens vel 20.000 studenter:

- Min jobb her i dag er å presentere prisen som årets underviser, og det er har ikke bare vært en enkel jobb å velge vinneren, for her på HiOA har vi mange ansatte som fortjener denne utmerkelsen. Det å skulle undervise på en institusjon som dette kan umulig være en enkel oppgave, med 20.000 studenter som alle lærer på ulike måter krever det mye kunnskap og engasjement for å klare å nå ut til alle.

Om vinneren Geir Martinussen sa Kosaka:

- Om årets mottaker av prisen til årets underviser sier studentene at han alltid stiller godt forberedt, og forklarer stoffet på en praksisnær måte. Han har et genuint ønske om at hver enkelt student skal forstå stoffet og prestere på prøver. Han blir omtalt som et empatisk menneske med mye humor. Han blir trukket frem som et pedagogisk forbilde, og det er med stor glede jeg kan overrekke prisen som årets underviser ved Høyskolen i Oslo og Akershus til Geir Martinussen.