Droppe til innhold

Nyheter

Vi deltar i miljøhovedstadsåret

Signerer miljøhovedstadsårets manifest på vegne av OsloMet: Førsteamanuensis Andreas Ytterstad. Til venstre står byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

Vi deltar i miljøhovedstadsåret

Oslo er Europeisk miljøhovedstad 2019, og OsloMet har signert programerklæringen for å være med som støttespiller.

22. mars var det offisiell kick-off for Oslo som Europeisk miljøhovedstad 2019, og kommunen inviterte næringsliv, akademia og organisasjoner til å bli med og fylle året med innhold.

- OsloMet ønsker selvfølgelig å være med på dugnaden når Oslo kommune skal få vise verden hvordan vi skaper en grønn by som det er godt å bo i, sier rektor Curt Rice.  

Grønn strategi på OsloMet

De grønne valgene er noen av de viktigste vi tar. OsloMet ønsker å gjøre noen av disse valgene enklere ved å tilby relevant forskning, utdanning og etterstrebe miljøvennlige valg i alle prosesser.

- Som utdanningsinstitusjon har vi et generelt ansvar for å bevisstgjøre studenter og ansatte. Det gjelder også bevisstheten om bærekraft og hvordan vi ivaretar miljøet, sier Rice.

Strategi 2024 slår fast at OsloMet har som et mål å prioritere infrastrukturløsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk. Men allerede i 2016 startet prosjektet Grønt OsloMet.

-  Prosjektet har blant annet som mål å utarbeide en strategi for miljøarbeidet ved OsloMet, og å synliggjøre eksemplene på gode tiltak som skjer ved universitetet, sier prosjektleder Olgunn Ransedokken.

Lanserer digital miljøbrosjyre

Grønt OsloMet har nå laget en digital brosjyre som gir smakebiter på de gode grønne tiltakene.

- Her finnes forslag til hvordan du enkelt kan bidra til å få en grønnere hverdag og eksempler på hva OsloMet har fått til så langt, sier Ransedokken.

Last ned miljøbrosjyren (pdf) for å se mer om hva miljøarbeidet på OsloMet består i!

Grønne forslag?

Har du noen ideer til hva vi på OsloMet kan gjøre for å bevege oss i en grønnere retning som universitet? Ta kontakt på gronthioa@hioa.no