Droppe til innhold

Nyheter

Er du en fremtidig leder ved OsloMet?

Illustrasjonsfoto: Racorn (mostphotos.com/racorn)

Er du en fremtidig leder ved OsloMet?

OsloMet starter til høsten opp «Vil jeg bli leder? Program for potensielle ledere» med mål om å gi ansatte mulighet for utvikling innen fremtidige nøkkelroller ved OsloMet og å få frem potensielle ledere internt.

Programmet «Vil jeg bli leder?» har som mål å gi ansatte mulighet for utvikling innen ledelse. Både ved å gi en innføring i lederrollen i en akademisk kontekst, og samtidig gi et innblikk i hva som forventes av ledere generelt og ved OsloMet spesielt.

Målgruppen er ansatte som er motivert for å lære mer om ledelse og vurderer å tre inn i en stilling som studie-/ instituttleder, administrativ ledere eller andre nøkkelroller som forskningsgruppeledere eller prosjektledere.

Om programmet

Innholdet i programmet tilpasses lederferdigheter til ulike nøkkelroller, og vil også være aktuelt selv om du etter endt program ikke søker eller blir leder.

Temaer i programmet er:

  • Moderne teorier om ledelse og lederskap
  • Ledelse i akademia og OsloMet som kontekst for ledelse
  • Organisasjonskultur og kulturbygging
  • Effektive team og ledergrupper
  • Personlige lederegenskaper og bruk av egne og andres styrker
  • Selvledelse, tidsstyring og prioritering
  • Verktøy som kollegaveiledning, møteledelse o.l.

Samlingsbasert program

Programmet er samlingsbasert med to todagerssamlinger og en endagssamling høsten 2018. Samlingene vil organiseres i form av en blanding av foredrag, øvelser, samarbeid i grupper, erfaringsdeling og refleksjon. Det er en forutsetning for deltakelse på programmet at man kan delta på samtlige samlinger.

Prosess for utvelgelse av kandidater skjer i samarbeid med det enkelte fakultet/avdeling og din personalansvarlige leder. Som deltaker er man ikke garantert en lederstilling etter endt program og man må heller ikke forplikte seg til å søke en lederstilling.

Mer informasjon om hvordan du kan søke til programmet «Vil jeg bli leder?».