Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Reiseforsikring

Benytter du Berg-Hansen for reisen er du automatisk forsikret.

Innhold

Reiseforsikring ved bestilling per telefon eller e-post

Bestilling via telefon / e-post

Reiseforsikring er inkludert i alle reisebestilllinger når man bestiller reiser fra Berg-Hansen Reisebureau AS via telefon eller e-post og ikke har lagt inn et kredittkort i Webgate.

Reisekonto-forsikring

Høgskolen har en reisekonto hos American Express Corporate Card.

 • Når man bestiller reiser pr. telefon fra Berg-Hansen og får faktura tilsendt, er alle reisende dekket av American Express reiseforsikring. Reisekontoen fungerer på samme måte som et kredittkort.
 • OBS! Dersom man har lagt inn sitt eget kredittkort i Webgate er det forsikringen i dette kortet som gjelder, med mindre man spesifikt ber om at reisekontoen belastes for den aktuelle reisen.

Faktura

Ved bruk av reisekontoen vil fakturaen for reisen derfor komme fra American Express og ikke fra Berg-Hansen.

Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring er inkludert i reiseforsikringen og gjelder som regel, på lik linje med andre reiseforsikringer, bare sykdom med legeerklæring og andre alvorlige situasjoner.

 • Viktig at den ansatte sjekker avbestillingsvilkårene i den billettypen de bestiller, se nedenfor.

Reiseforsikring ved bestilling i Webgate

Ved bestilling av reiser via Webgate (nettsiden til Berg-Hansen) må man legge inn sitt eget kredittkort for betaling av reisen.

 • Alle typer kredittkort kan registreres i Webgate.
 • Det aktuelle kredittkortselskapets forsikringsordninger gjelder, slik at man er forsikret under reise og opphold. Både American Express og Eurocard Corporate Gold har slike avtaler.
 • Mer enn 50 prosent av transportkostnadene må være betalt med kredittkortet.
 • I Webgate kan du også legge inn debetkortnummer, dette er f.eks. vanlig VISA på en lønnskonto. NB! På debetkort er reiseforsikring ikke inkludert.

Anbefaling

Vi anbefaler at ansatte søker om gratis kredittkort fra American Express eller Eurocard Corporate Gold til bruk ved tjenestereiser eller anskaffer privat reiseforsikring som omfatter tjenestereiser.

Andre typer forsikring

Høgskolen dekker som regel ikke reiseforsikring, for eksempel helårsforsikring, for tilsatte utover det som dekkes gjennom reisebyråavtalen.

Utstyrsforsikring

I helt spesielle tilfeller kan høgskolen dekke ekstra forsikring for utstyr som er høgskolens eiendom og som er verdt mer enn kr. 20.000,-.

 • Utstyrsforsikring er som regel inkludert i vanlig reiseforsikring.
 • Den enkelte tilsatte bes om å sette seg inn i vilkårene i sine egne kredittkortforsikringer.
 • Ta vare på alle originalkvitteringer for å få igjen utlegg på forsikringen.
 • Det er også opp til hver enkelt å sørge for at forsikringssaker blir meldt og fulgt opp.

Europeisk helsetrygdkort

Høgskolen anbefaler alle tilsatte om å bestille Europeisk helsetrygdkort gratis fra NAV.

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at man har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når man oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

Man har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere.

(Til oversikt)

Reiseforsikring på gruppereiser

Alle deltakere på gruppereiser er forsikret gjennom vår reisekonto hos reisebyrået / American Express-reisekonto.

 • Viktig: Bestill alle gruppereiser gjennom reisebyrået.

Forsikringsvilkår for høgskolens firmakort

Forsikringsvilkår Amex kredittkort/reisekonto (.PDF).

Kortversjon av forsikringsvilkår for Amex kredittkort/reisekonto (.PDF).

Forsikringsvilkår Eurocard Corporate Gold

Forsikringsvilkår Eurocard Corporate Gold (PDF)

Kontakt

Alle reiser skal bestilles gjennom Berg-Hansen Reisebyrå AS. Dette gjelder enkeltreiser og gruppereiser.