Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Språk og oversettelse

Rammeavtale for oversettelse til engelsk og språkvask av engelsk tekst

Hvis behovet for oversettelse og språkvask av administrative tekster ikke kan dekkes internt i egen seksjon eller avdeling, så kan du sende tekster til Allegro Språktjenester AS.

Informasjon om leverandøren

Allegro språktjenester AS er et norsk oversettelsesbyrå med tilholdssted i Bergen. Selskapet ble etablert i 1996 av fire statsautoriserte translatører med lang erfaring og høy kompetanse på ulike fagområder. Allegro har en fast stab på åtte oversettere. To av disse er avsatt som nøkkelpersoner for HiOA. Les mer om avtalen i Avtalekatalogen.

Avtalen gjelder

Avtalen gjelder oversettelse av administrative tekster fra norsk bokmål/nynorsk til britisk-engelsk og språkvask av engelsk tekst. Eksempler på slike tekster kan være nyhetsartikler/aktueltsaker, program- og emneplaner, informasjon på nett, utlysningstekster, brosjyrer, regelverk, rutinebeskrivelser, prosjektsøknader mv.

Språkvask av vitenskapelige tekster kan også sendes til Allegro, men rammeavtalen er ikke bindende for denne type tekster.

Rammeavtalen gjelder i 2 år fra 1. desember 2014 med mulighet for forlengelse i 1+1 år. HiOA har benyttet seg av siste opsjon og forlenget avtalen til 1. desember 2018.

Bestillingsrutiner

Alle bestillinger av oversettelser og språkvask skal gå gjennom bestillingssystemet.

Oversettelser bestilles som katalogprodukt i bestillingssystemet og behov meldes inn til lokal innkjøper. Katalogproduktene finner innkjøper ved å logge inn i Basware, trykke på "katalogprodukter", fanen for "avansert søk"  og her hente opp Allegro Språktjenester AS. Ved bestilling av oversettelse skal antall ord i kildeteksten legges inn i Basware.

Ved behov for språkvask kan du ta direkte kontakt med Allegro for å få et estimert pristilbud. Når du har mottatt tilbud fra Allegro, må du sende tilbudet til lokal innkjøper som legger bestillingen inn i bestillingssystemet.

Det er viktig at du følger sjekklisten når du melder inn ditt behov eller sender forespørsel om språkvask.

Sjekkliste for bestilling

Dette bør du ha med i din bestilling:

  • Hva slags tekst som skal oversettes
  • Når oppdraget må være ferdig
  • Kontaktperson for eventuelle spørsmål
  • Word-format av dokumentet som skal oversettes

Priser og leveringstid

Prisen beregnes ut fra antall ord i kildeteksten. Leveringstiden avtales  ved hvert enkelt oppdrag.

Priser og leveringstid for oversettelse fra norsk til engelsk og språkvask av engelsk tekst

Se avtalekatalogen

Ikke fornøyd?

Det er viktig at du leser gjennom det oversatte dokumentet når du mottar det fra Allegro. Dersom det er noe du lurer på eller er misfornøyd med må du ta direkte kontakt med Allegro så fort som mulig.

Kontaktinformasjon