Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Språk og oversettelse

Oversettelse til engelsk

For å sikre at riktig terminologi blir brukt på engelsk bruker HiOA faste oversettere og det er opprettet egne nettsider for terminologi.

Oversettelse internt

Interne ressurser bør brukes før du tar kontakt med ekstern leverandør. Kanskje har du noen i egen seksjon eller avdeling som har kompetanse til å oversette eller skrive teksten på engelsk? Informasjon og tips til bruk av riktig terminologi finner du på HiOAs nettside om språk. Har du spørsmål om terminologi kan du også kontakte Wenche Larsen i Studieavdelingen.

Dokumenter gjeldende for hele HiOA, som for eksempel forskrifter, avtaler og skjemaer kan sendes til oversettelse@hioa.no.

Oversettelse eksternt

HiOA har inngått en rammeavtale med Allegro Språktjenester AS. Avtalen gjelder i 2 år fra 1. desember 2014 med mulighet for forlengelse i 1+1 år.  Avtalen ble høsten 2016 forlenget til 1. desember 2017. Avtalen gjelder oversettelse av administrative tekster fra norsk bokmål/nynorsk til britisk-engelsk og språkvask av engelsk tekst. Avtalen er bindende for alle administrative tekster som for eksempel nyhetsartikler/aktueltsaker, program- og emneplaner, informasjon på nett, utlysningstekster, brosjyrer, regelverk, rutinebeskrivelser, prosjektsøknader mv. Språkvask av vitenskapelige tekster kan også sendes til Allegro, men rammeavtalen er ikke bindende for denne type tekster.

Oversettelse og språkvask bestilles via lokal innkjøper.