Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Forskningsmidler / Støtte til EU-søknader

Osloregionens Europakontor (ORE)

HiOA er medlem i Osloregionens Europakontor (ORE).

ORE-kontor i Brussel

Osloregionens Europakontor (ORE) har eget kontor i Brussel og bidrar med oppdatert informasjon om EU-politikk og programmer ved for eksempel nyhetsbrev og fagnyhetsbrev, informasjon om utlysninger, notater om politikkutvikling, informasjonsseminarer om EU-programmer.

Kurs og studiereiser

ORE holder egne kurs og arrangerer studiereiser for norske miljøer.

Studiebesøk og hospitering

ORE har en egen hospiteringsordning der ansatte ved institusjonene kan arbeide i Brussel i perioder.

Søknadsfrist for hospiteringsopphold i Brussel for høsten 2018 er i mai 2018.

Informasjon om studiebesøk og hospitering ved ORE, Osloregionens Europakontor.

Ta kontakt med Vibeke Moe i FoU-seksjonen for mer informasjon.