Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Få mer kunnskap om flipped classroom

Få mer kunnskap om flipped classroom

Er du underviser eller kursholder? OsloMet-akademiet gir deg muligheten til å gjøre læringstilbudet ditt mer fleksibelt og tilgjengelig.

Få mer kunnskap om flipped classroom
Kalender
Vis alle arrangement
Mandag 23.04.18 kl. 09.00-12.00
P46, KK-senteret, 308
Kurset omhandler hvordan du som leder kan styre tiden bedre slik at du kommer i forkant, kan arbeide mer langsiktig og i mindre grad blir fanget av krav og forventninger her og nå.
Mandag 23.04.18 kl. 10.00-14.00
P46, 1. etg, Prolab
PISA
Mandag 23.04.18 kl. 12.00-14.30
Pilestredet 46-PA329
Praktisk, didaktisk kurs der du får muligheten til å utvikle egen undervisning med tett oppfølging underveis. Læringsmål, undervisning og vurdering blir nøye samkjørt, og veiledningen er basert på nyere pedagogisk forskning. Pedagogisk bruk av digitale verktøy er også en del av kurset.
Mandag 23.04.18 kl. 13.00-13.45
Skype
Lær deg hvordan du skal melde opp saker i Møte- og utvalgsmodulen i P360.
Tirsdag 24.04.18 kl. 13.00-13.45
Skype
Lær deg hvordan du kan jobbe effektivt med saksbehandling i Public 360 via Outlook sidepanel.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11