Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

GDPR – Ny personopplysningslov

GDPR – Ny personopplysningslov

Lurer du på hva GDPR har å si for deg i din arbeidshverdag? Bli oppdatert på det nye regelverket ved å se på samlesiden med informasjon.

GDPR – Ny personopplysningslov
Kalender
Vis alle arrangement
Tirsdag 21.08.18 kl. 12.00-15.00
P46, DIGINs lokaler i 1. etg.
På Drop-in (arbeidsstuen) kan du sitte og jobbe med Canvas og få hjelp når du trenger det. Du kan også få råd og veiledning om læringsdesign og studentaktiv læring. Ta med egen bærbar maskin.
Tirsdag 21.08.18 kl. 13.00-13.45
Skype
Lær deg hvordan du kan jobbe effektivt med saksbehandling i Public 360 via Outlook sidepanel.
Onsdag 22.08.18 kl. 10.00-11.00
P46, PA329
Er du nybegynner i offentlig forvaltning? Kurset gir en kort innføring i regler og krav til dokumentasjon av saksbehandling i offentlig virksomhet.
Onsdag 22.08.18 kl. 11.00-13.00
P46, PA329
Har du spørsmål til funksjonalitet i Public 360? Vi hjelper deg om du står fast, lurer på noe og/eller ønsker innspill til smartere måter å dele, finne og lagre dokumentasjon på. Ingen spørsmål er hverken for store, eller små.
Onsdag 22.08.18 kl. 12.00-15.00
P46, DIGINs lokaler i 1. etg.
På Drop-in (arbeidsstuen) kan du sitte og jobbe med Canvas og få hjelp når du trenger det. Du kan også få råd og veiledning om læringsdesign og studentaktiv læring. Ta med egen bærbar maskin.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16