Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Engelsk for forskere

Engelsk for forskere

I OsloMet-akademiets katolog finner du blant annet kurs som gir deg muligheten til å utvikle dine engelskkunnskaper.

Engelsk for forskere
Kalender
Vis alle arrangement
Mandag 06.08.18 kl. 12.00-15.00
P46, DIGINs lokaler i 1. etg.
På Drop-in (arbeidsstuen) kan du sitte og jobbe med Canvas og få hjelp når du trenger det. Du kan også få råd og veiledning om læringsdesign og studentaktiv læring.
Tirsdag 07.08.18 kl. 10.00-12.00
Pilestredet 46, PA329
Våren 2018 er siste semesteret Fronter brukes på OsloMet. Du får en grunnleggende opplæring i Canvas, og hvordan du kan bygge opp et emne i Canvas. Kurset er en forutsetning for å få videre hjelp på Canvas Drop-in/arbeidsstue.
Tirsdag 07.08.18 kl. 12.00-15.00
P46, DIGINs lokaler i 1. etg.
På Drop-in (arbeidsstuen) kan du sitte og jobbe med Canvas og få hjelp når du trenger det. Du kan også få råd og veiledning om læringsdesign og studentaktiv læring.
Onsdag 08.08.18 kl. 10.00-12.00
Kjeller, F203
Våren 2018 er siste semesteret Fronter brukes på OsloMet. Du får en grunnleggende opplæring i Canvas, og hvordan du kan bygge opp et emne i Canvas. Kurset er en forutsetning for å få videre hjelp på Canvas Drop-in/arbeidsstue.
Onsdag 08.08.18 kl. 12.00-15.00
P46, DIGINs lokaler i 1. etg.
På Drop-in (arbeidsstuen) kan du sitte og jobbe med Canvas og få hjelp når du trenger det. Du kan også få råd og veiledning om læringsdesign og studentaktiv læring.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13