Droppe til innhold

Organisatoriske tiltak

Hva man skal gjøre når man mottar melding om at en student eller en ansatt er død.

Del 1 - Organisatoriske tiltak ved dødsfall

1.1. Innmelding av dødsfall

Informasjon om dødsfall kan komme fra ulike hold. Ved melding over telefon, spør om og noter:

 • Navn på innringer, samt kontaktinformasjon og relasjon til avdøde
 • Tidspunkt for dødsfallet
 • Om man kan/ønsker å oppgi dødsårsak
 • Hvilken informasjon pårørende ønsker skal gis til kollegaer/medstudenter
 • Tid og sted for begravelse/bisettelse
 • Kontaktinformasjon til nærmeste pårørende
 • Er innringer pårørende - si at vi vil ta kontakt igjen.

Melding om dødsfall og innhentet informasjon gis videre til fakultetsdirektør/avdelingsdirektør, med kopi til

 • nærmeste studie- eller personalleder
 • lokal HR-leder
 • studentpresten; studentprest@OsloMet.no

Informasjon om et dødsfall kan sendes pr. epost, men sensitiv informasjon - som dødsårsak - skal ikke sendes pr. epost.

Universitet må alltid sørge for å få bekreftet innmeldte dødsfall.

Det er fakultetsdirektør/ avdelingsdirektør sitt ansvar å påse at dette blir gjort. Er man i tvil – ta kontakt med studentpresten for bistand. 

1.2. Etter at melding om dødsfall er bekreftet

Rektor skal alltid informeres.

Det er fakultetsdirektørs/avdelingsdirektørs ansvar å påse at dette skjer.

Henvendelser fra media skal videreformidles til og håndteres av kommunikasjonsdirektøren.

 • Avdødes identitet skal aldri oppgis ved ekstern henvendelse.
 • Berørte skal skjermes for uønsket oppmerksomhet.

1.3.Oppfølging av dødsfallet

Lokal HR-enhet, i samarbeid med nærmeste leder og/eller studieadministrasjonen, har ansvaret for at oppfølging av dødsfall skjer.

Kontakt

Kontaktinformasjon til lokal HR-enhet og andre ressurspersoner.

HR-direktør

Telefon :
67 23 50 60 / 948 77 592
E-post :

Fak. HF

E-post :

Fak. LUI

E-post :

Fak. SAM

E-post :

Fak. TKD

E-post :

SVA

E-post :

Psykososial koordinator

Telefon :
67 23 54 69 / 926 14 750
E-post :

Studentpresten

Telefon :
67 23 52 60/408 58 398
E-post :
Sted/Adresse :
A115, Studenttorget, Pilestredet 52

Internasjonal seksjon, Avd. STU

Telefon :
67 23 59 95 / 979 76 828
E-post :