Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Ny forretningsidè eller forslag til ny tjeneste?

Ta kontakt med VIE-gruppen som arbeider med å legge til rette for økt verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap (VIE) på HiOA. VIE-gruppen bistår deg gjerne i arbeidet med å vurdere din ide, og hvordan den kan utvikles videre.

Ansatt

Er du ansatt på HiOA så starter du med å fylle ut hele, eller deler av, dette meldeskjemaet/DOFI og orientere din linjeleder. Etter at du har orientert din linjeleder, sender du inn DOFI til VIE-teamet. Vi ser frem til å ta kontakt med deg kort tid etter mottatt DOFI, for å avtale et møte der vi sammen med deg går gjennom ideen og vurderer videre fremdrift. I mellomtiden kan du lese mer om hvordan du skriver og innholdet i en forretningsmodell.

Ideen eller tjenesten du nå er i gang med å utvikle, kan i neste runde bli presentert for en av HiOAs kommersialiseringsaktører, som kan bistå videre i arbeidet ditt.

Student

Er du student, kan du ta kontakt med VIE-gruppen / StartOsloMet, som gjerne bistår deg med råd om hvordan du kan utvikle ideen din videre. Vi kan også bistå i kontakt med kommersialiseringsaktører dersom dette er aktuelt.

Du kan søke om StudENT midler fra Forskningsrådet, dersom du er siste års bachelorstudent eller masterstudent.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i VIE-gruppen , enten om dette eller andre elementer knyttet til verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap ved HiOA.

Andre ressurser/verktøy

DOFI - meldeskjema
Innovasjon Norge – Forretningsmodell

Andre lenker

Start OsloMet

Gründergarasjen

HiOA Makerspace (Facebook side)

Kommersialiseringsaktør

Innovasjon Norge

Norges forskningsråd - Stud-ENT

Oslo Studentinnovasjon

Ungt Entreprenørskap

Kontakt

Nina Løvmo

Telefon :
67 23 52 99/959 25 675
E-post :
Url :
Nina Løvmo

Gry Helene Stavseng

Telefon :
67 23 53 04/917 78 545
E-post :
Url :
Gry Helene Stavseng

Katrine Hattrem Hast

Telefon :
67 23 57 91
E-post :
Url :
Katrine Hattrem Hast

Steinar Olberg

Telefon :
67 23 57 72/414 68 462
E-post :
Url :
Steinar Olberg

Kjersti Sjaatil

Telefon :
67 23 54 22/936 71 079
E-post :
Url :
Kjersti Sjaatil