Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Medbestemmelse ved Fakultet for helsefag (IDF)

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og betegner former for medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen. Her finner du oversikt over representanter, og møtedatoer i IDF ved Fakultet for helsefag.

Hovedsammenslutninger og organisasjoner representert ved Fakultet for helsefag og kontaktpersoner

Unio

 • Forskerforbundet: Inger-Lise Neslein, Hilde Sylliaas
 • Norsk sykepleierforbund: Vidar Frigstad. Plasstillitsvalgt Pilestredet: Anders Aasland, plasstillitsvalgt Kjeller: Heidi Snoen Glomsås
 • Norsk ergoterapeutforbund: Vigdis Holmberg
 • Norsk fysioterapeutforbund: Hilde Lund Kordahl
 • Norsk Radiografforbund: Eric Sundqvist

Akademikerne

Camilla Næss

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon: Bjarne Hjeltnes, Vivi Volden
 • Naturviterne: Jorunn Marie Andersen

YS Stat

 • Parat: Liv Ingunn Bråten

LO Stat

 • Norsk Tjenestemannslag: Asta Bye
 • Fellesorganisasjonen: Børge Strømgren
 • Norges Farmaceutiske Forening: pt. ingen utnevnt representant

 

Møter våren 2018

Alle dager er torsdager kl 12.40-14.10 på rom N100.037 i Pilestredet 32.

 • 25. januar
 • 8. mars
 • 19. april
 • 7. juni

 

Sakspapirer f.o.m. møte 16.11.2017

Referater fra tidligere IDF-møter ved Fakultet for helsefag ligger i arkivsystemet Public360.