Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil

Ny logo og visuell profil

OsloMets nye logo er ferdig designet. Det finnes kun én logo som skal benyttes både på norsk og engelsk. Maler med den nye logoen er nå i arbeid. Se oversikt over når nye maler vil foreligge.

Gå rett til grafiske maler

Regler for bruk av logoen

Hvorfor må du følge disse retningslinjene?

Last ned logoen til OsloMet

Regler for bruk av logoen

Før du laster ned og bruker logoen, er det viktig at du setter deg inn i disse retningslinjene: 

 • Logoen plasseres i formatets topp der det er mulig.
 • Logoen får ikke skaleres ned til mindre enn 15 mm (bredde).
 • Logoen skal minimum alltid ha luft tilsvarende høyden på O-en på alle sider
 • Logoens utseende, proporsjoner og farger må ikke endres.
 • Du kan heller ikke endre avstanden mellom de enkelte bokstavene i logoen.
 • Det er viktig at logoen får nok plass, og at det beholdes mest mulig luft rundt logoen.

Ytterligere regler for logobruk (designmanualen) kommer i løpet av høsten. 

Hvorfor må du følge disse retningslinjene?

Poenget med å bruke en logo er å skape en rask identifikasjon av institusjonen vår. Dersom logoen vår brukes på en måte som ikke er konsekvent, vil det gjøre de visuelle virkemidlene våre mindre effektive. 

Last ned logoen til OsloMet

Se presentasjon av OsloMet-logoen (nyhet og film).

Nye maler kommer fortløpende

Ny Powerpointmal er nå tilgjengelig for alle ansatte. Fram mot høsten blir det fortløpende utarbeidet maler med ny OsloMet-logo. I mellomtiden er det gamle HiOA-malverket fjernet. OsloMet-logoen skal ikke benyttes på gamle maler.

Mai:

 • Vårens avgangsstudenter får OsloMet-vitnemål (implementert)
 • PowerPoint-mal på norsk/engelsk (ligger tilgjengelig)
Juni:
 • E-postsignatur med logo
 • Brevmal norsk/engelsk
August/studiestart:
 • Adgangskort til nye studenter. Ansatte vil få adgangskort fortløpende utover høsten.
 • Visittkort med ny logo klar i løpet av høsten.
 • Fasadeskilt på bygg, deretter internt skilting utover høsten 
 • Rapportmaler, maler til plakater og informasjonsmateriell (etter forespørsel)
 • Profilartikler til ansatte og studenter (penner, sekker osv.)

Arrangement i sommer?

Dersom du skal arrangere en større konferanse og har stort behov for å utforme informasjonsmateriell, kan du ta kontakt med grafisk@oslomet.no

Grafisk tjeneste på OsloMet, og vår rammeleverandør på design, jobber nå fullt med å lage malverk til bruk for studenter og ansatte. Derfor er det begrenset kapasitet til å utforme materiell og enkeltplakater.  

Logo i sosiale medier 

 Ta kontakt med Hallvard Lavoll hvis du lurer på noe angående logo i sosiale medier.

Slik skriver du navnet på norsk og engelsk

På norsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – storbyuniversitetet. 

På engelsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – Oslo Metropolitan University.

Kortformen skrives slik: OsloMet

Bestilling av visittkort

Viktig angående visittkortbestilling: Ny løsning for bestilling av visittkort med ny profil vil være klar i løpet av høsten 2018.

Veiledning og hjelp til grafisk profilering