Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy

Canvas

Fra 2017/2018 innføres Canvas som HiOA læringsplattform. Canvas erstatter Fronter i august 2018.

DIGIN

DIGIN er en møteplass for utvikling og deling av digital undervisningspraksis som skal fremme kunnskapsdeling og yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy.

Fagpersonweb

I Fagpersonweb kan du utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via nettet.

Fronter

Fronter erstattes av Canvas for alle studenter og ansatte fra august 2018.

Timeplanlegging

Rutiner, frister og veiledninger for timeplanlegging ved OsloMet.