Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Lokale arbeidsmiljøutvalg

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) ved TKD

LAMU ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er et samarbeidsorgan som arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på fakultetet.

Utvalget består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstaker-siden. 

Medlemmer

Arbeidsgiversiden

Arbeidstakersiden

Sekretariat

Førstekonsulent Anders Lervåg Thiseth fra Seksjon for HR ved fakultetet er sekretær for utvalget

Møter

Møtedatoer for høsten 2017 og våren 2018 er:

  • Fredag 8.9.17

  • Mandag 4.12.17

  • Torsdag 15.2.18

  • Onsdag 16.5.18

Sakspapirer og referater

Sakspapirer og referater fra møtene i lokalt arbeidsmiljøutvalg ved TKD blir lastet opp til mappen "Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)" i fakultetsgruppens filarkiv.