Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Lokale arbeidsmiljøutvalg

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) ved SVA

LAMU ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning er et samarbeidsorgan som arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved senteret. Utvalget har representanter fra alle instituttene; AFI, NIBR, NOVA og SIFO.

Medlemmer

Stemmeberettigede medlemmer fra arbeidsgiversiden per 01.01.17:

Kåre Hagen, senterleder   (vara Arild H. Steen, instituttleder AFI)

Hilde Lorentzen, instituttdirektør NIBR

Eivind Jacobsen, instituttdirektør SIFO

Christina Lindskog, HR-rådgiver AFI  (vara Elsbet Vestvatn, administrasjonssjef stab)

 

Stemmeberettigede medlemmer fra arbeidstakersiden per 01.01.17:

Tale Hellevik, verneombud NOVA   (vara Halvard Naterstad Dyb)

Marit Helgesen, verneombud NIBR            

Grethe Strand Pedersen, verneombud SIFO  (vara Torvald Tangeland)

Elin Borg, verneombud AFI            

 

Sekretariat for LAMU: Christina Lindskog, AFI       

 

Referat

Møtereferat og annen relevant informasjon om utvalgets arbeid finner du på K:\sva\LAMU for SVA (lsva-f).