Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Lokale arbeidsmiljøutvalg

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) ved Fakultet for samfunnsvitenskap

LAMU ved Fakultet for samfunnsvitenskap er et samarbeidsorgan som arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på fakultetet.

Medlemmer fra arbeidsgiversiden

  • Dekan Ann-Helén Bay                                                      
  • Fakultetsdirektør Marja Lundell                               
  • Instituttleder Tor-Arne Dahl                                               

Medlemmer fra arbeidstakersiden

  • Verneombud Marie Viken, Institutt for økonomi og administrasjon/ Institutt for administrasjon og ledelse
  • Verneombud Bjørg Fossestøl, Institutt for sosialfag
  • Verneombud Bjørg Halvorsen, Fakultetsadministrasjonen

Varamedlemmer fra arbeidsgiversiden

  • Prodekan Per Arne Olsen
  • Instituttleder Nicole Hennum                
  • Seksjonssjef HR Gerd Hissingby

Varamedlemmer fra arbeidstakersiden

Audun Westad

Sekretær for utvalget er HMS-koordinator Malin Larsen

Møtedatoer våren 2018

(kommer)

Referater, handlingsplan og retningslinjer

Referater fra lokalt arbeidsmiljøutvalg

Handlingsplan og mål for HMS-arbeidet ved Fakultet SAM                                    

Retningslinjer for lokale arbeidsmiljøutvalg