Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Lokale arbeidsmiljøutvalg

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) ved LUI

LAMU ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er et samarbeidsorgan som arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på fakultetet.

Medlemmer

Stemmeberettigede medlemmer fra arbeidsgiversiden

Dekan Knut Patrick Hanevik - vara Cecilie Wilberg

Fakultetsdirektør Cecilie Wilberg - vara Gry M. Lutro

Instituttleder Gunn Bjørnsen - vara under oppnevning

Stemmeberettigede medlemmer fra arbeidstakersiden

Fakultetsverneombud Jon Ingar Holtet (Institutt for yrkesfaglærerutdanning) – vara Simon Pahle (Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning)

Under oppnevning (Institutt for barnehagelærerutdanning) – vara Åge Schanke (Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning)

Trine Johnsrud (fakultetsadministrasjonen) - vara Kjersti Winger/Ellen Kristine Solberg (fakultetsadministrasjonen)

Møter våren 2018

  • 25. januar
  • 19. april
  • 8. juni

Referat

Møtereferatene finnes på fellesområdet K:\lui\felles\06-HMS\LAMU.

Se også

Retningslinjer for lokale arbeidsmiljøutvalg.