Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Lokale arbeidsmiljøutvalg

LAMU-FA

Det lokale arbeidsmiljøutvalget for avdelingene i den sentrale administrasjonen.

Medlemmer fra 01.08.2017

LAMU FA består av tre representanter fra arbeidsgiversiden og tre representanter fra arbeidstakersiden.

Arbeidstakerrepresentanter:
Faste medlemmer Stilling/enhet Varamedlemmer Stilling/enhet
Kari Hoel  (FVO)/STU Kari Torslett Rådgiver/FOU
Cecilie Østensen Rådgiver/ØK Erik Stewart Seniorrådgiver/SK
Fatima Ali Madar Rådgiver/IKT Aril Bakken Driftstekniker/ED
Arbeidsgiverrepresentanter:
Faste medlemmer Stilling/enhet Varamedlemmer Stilling/enhet
Cecilie Haugen Horn Seksj.sjef (HR) Idun Thorvaldsen Seksj.sjef/ØK
Christian Trampe-Ewert Senioringeniør/ED Kevin Kliland Seksj.sjef/IKT
Lars Egeland Læringssenterdir./ABL Lars Eirik Vorland Seksj.sjef/SDI

Medlemmene av LAMU FA sitter for to år av gangen.

Lederoppgaven for utvalget går på omgang mellom arbeidsgiverrepresentantene og arbeidstakerrepresentantene, for et år av gangen. Studieåret 2017/2018 er det arbeidstakersiden som har ledervervet.

Sekretær for utvalget er Inger E. Hald.

Møteplan og referater

LAMU-FA avholder minst to møter pr. semester.

Møteplan

Høst 2017:

  • Onsdag 13. september kl. 09.40 - 11.30
  • Onsdag 6. desember kl. 09.40 - 11.30

Vår 2017:

  • Onsdag 8. mars kl. 09.40. - 11.30
  • Onsdag 7. juni kl. 09.40 - 11.30

 

Referater

Høst 2017:

 

Vår 2017:

 

 

Eldre referater kan fås ved henvendelse til LAMU-FAs sekretær Inger E. Hald.