Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Kultur og velferd

Høgskolens priser

HiOA deler ut priser til medarbeidere og fagmiljøer som har utmerket seg på relevante områder i løpet av året.

Behandlingstilbud

Studenter ved mensendieck- og fysioterapiutdanningen tilbyr råd, veiledning og behandling i fysioterapi. Du kan også benytte deg av gruppetrening.

Kulturtilbud

Sjekk kulturkalenderen for en rekke kulturelle innslag på campus hver vår og høst. Du kan også bli medlem i kunst- og kulturforeningen, fotoklubben eller koret, eller ta i bruk sosiale kanaler for å nå ut til flere dersom du ønsker å dele, bytte eller gi bort noe. Se alle kulturtilbud.

Mangfold

Mangfold er en av HiOAs kjerneverdier og arbeidet for mangfold er forankret i høgskolens hovedstrategi, Strategi 2020.

Organisasjonskultur

HiOAs organisasjonskultur.

Trening

Treningstilbud for ansatte i arbeidstiden og treningstilbud på campus etter arbeidstid, og treningsavtaler med eksterne treningsstudioer. HiOABIL har tilbud innen ullike typer idrett, fra fotball til yoga. HiOABIL er HiOAs eget idrettslag som arrangerer ulike utendørsaktiviteter flere ganger årlig.