Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Kompetanseutvikling / Erasmus+ utveksling for ansatte

Kriterier for tildeling av Erasmus+ ansattstipend

Kriteriene skal gjennom søknadsskjemaet og prosedyrer sikre den strategiske forankringen og den strategiske bruken av Erasmus+ ansattstipend ved HiOA. Kriteriene er utarbeidet i henhold til Strategi 2024 med underliggende strategier, og Erasmus Policy Statement.

Stipendene skal øke kvaliteten og omfanget i internasjonaliseringsarbeidet ved HiOA gjennom  økt kobling av ansatt- og studentaktiviteter, internasjonalt semester eller annen type internasjonale prosjekt.

Stipendene skal tildeles opphold som er kompetansebyggende og som støtter opp under søkerens nåværende arbeidsoppgaver.  

Ut over dette vil følgende søknader bli prioritert dersom det er begrensede midler:

  • Søknader fra ph.d.-stipendiater
  • Søknader fra institutt/fagmiljø som ønsker å hente inn forelesere fra ekstern virksomhet (arbeidslivsrelevans) (Ta kontakt direkte med Lise Bakke Brøndbo)
  • Søknader fra ansatte som skal bruke stipendet til å undervise på masternivå eller som gjennom andre aktiviteter bidrar til internasjonalisering på mastergradsstudier
  • Søknader fra ansatte som skal bruke stipendet til å arbeide fram internasjonale fellesemner (f.eks. arbeid med å utvikle felles pensum, felles undervisningsaktiviteter, opplæring i IKT som metode i online-undervisning)

 

Kontakt