Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning / Rekruttering og ansettelse

Avtale for kontorplass og tilganger til systemer for eksterne tilknyttet OsloMet

Avtalen gjelder alle som skal ha tilgang til våre systemer/bygg uten en formell arbeidsavtale med OsloMet
  • regel

    Det er viktig at personen har signert på avtale om kontorplass/systemtilgang og taushetserklæring.