Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning / Rekruttering og ansettelse

Avtale for kontorplass og IT-tilganger for eksterne

Avtalen gjelder alle som skal ha tilgang til våre systemer/bygg uten at det foreligger en formell arbeidsavtale med OsloMet.
  • regel

    Det er viktig at personen har signert på avtalen om kontorplass/systemtilgang og taushetserklæring før tilganger gis.