Droppe til innhold
Prosjektstyring / Prosjektverktøy

Konseptfasen

I denne fasen tar man utgangspunkt i en idé eller kartlagt behov, og ser på hva som kan være ulike alternative løsningsforslag. Dette kan enten skje gjennom diskusjoner, kartleggingsaktiviteter eller et forprosjekt.

Dette er en fase før det finnes et formelt prosjekt. Det er derfor ingen som formelt har prosjekteier- og lederrollene i denne fasen.

Beslutningspunkt 1 (BP1)

Fasen danner grunnlaget for utarbeidelse av et prosjektforslag, og avsluttes når prosjektforslaget er besluttet. Når prosjektforslaget er besluttet er prosjekteier etablert. Prosjekteier har ansvar for å finne en prosjektleder for prosjektet.

For prosjekter som tilfredsstiller ett eller flere av porteføljekriteriene, er det Rektor som avgjør beslutningspunkt 1 på anbefaling fra Tjenesterådet.

Porteføljekriteriene:

  • Varighet mer enn 6 måneder
  • Krever ressurser utover egen enhet (gjelder særlig knapphetsressurser som IT, SK, Innkjøp og vedvarende deltakelse fra fakultet.
  • Har budsjett over 1,5 mill. kr (interne lønnskostnader ikke inkludert).
Frist for prosjektforslag
Store og mellomstore prosjekter som skal starte påfølgende år, må levere prosjektforslag 1. juli. Se porteføljestyringsnettsidene for mer info.

 

 

Kontakt

Verktøy og maler til konseptfasen