Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

Forskermobilitet og karriereutvikling

OsloMet ønsker å tilrettelegge både for våre forskere som ønsker opphold ved utenlandske institusjoner, og utenlandske forskere som vil ha et kortere eller lengre opphold ved OsloMet.

Erasmus+ utveksling for tilsatte

Gjennom Erasmus-programmet kan du som tilsatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa

OsloMet-akademiet

OsloMet-akademiet tilbyr kompetanse- og karriereutviklingstiltak til alle ansatte ved HiOA.

Lederutvikling