Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Kompetanseutvikling

Forskermobilitet og karriereutvikling

HiOA ønsker å tilrettelegge både for våre forskere som ønsker opphold ved utenlandske institusjoner, og utenlandske forskere som vil ha et kortere eller lengre opphold ved HiOA.

Erasmus+ utveksling for tilsatte

Gjennom Erasmus-programmet kan du som tilsatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa

HiOA-akademiet

HiOA-akademiet tilbyr kompetanse- og karriereutviklingstiltak til alle ansatte ved HiOA.

Lederutvikling