Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Kommende eksterne utlysninger

Noen utlysninger av eksterne midler som er særlig aktuelle for fakultet LUI.

Utlyser: Senter for internasjonalisering av utdanning
Kommende utlysningerhttps://www.siu.no/Kommende-frister

Utlyser: Norges forskningsråd
Program: Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning (UTNAM)
Utlysning: 1 million USD til forsknings- og formidlingsopphold i Norge
Frist: Løpende

Utlyser: The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS-HS)
Utlysning: Grants for NOS-HS workshops 2018 - call for proposals
Frist: 20.03.2018

UtlyserBrazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES)
Program: Program for Institutional Internationalization (Capes-PrInt)
Utlysning: Summarized Selection Call
Frist: 18.04.2018

Utlyser: Norges forskningsråd
Program: FINNUT
Utlysning: 45 millioner til institusjonsforankrede strategiske prosjekter for grunnskolelærerutdanning
Frist: 25.04.2018

Utlyser: Norges forskningsråd
Program: Norge global partner (NORGLOBAL2)
Utlysning: 100 millioner kroner til forskning på internasjonal utvikling.
Frist: 25.04.2018 (kl. 13:00)

UtlyserSenter for internasjonalisering av utdanning
ProgramNorwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation (NORPART)
UtlysningNORPART - Call for applications and guidelines for applicants 2018
Frist: 31.05.2018

Utlyser: The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS-HS)
Utlysning: Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences - Scientific Journals 2018
Frist: 25.09.2018 

Utlyser: Norges forskningsråd
Program: Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)
Utlysning: 35 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor
Frist10.10.2018 (kl. 13:00)