Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Interne jobbmuligheter

Internrekruttering

Fast ansatte på OsloMet - Storbyuniversitetet kan søke på ledige administrative oppgaver gjennom internrekrutteringsportalen.