Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Innkjøp og økonomi

Bestillings- og fakturabetingelser

Rutiner for bestillings- og fakturabetingelser, og bestillerkoder for alle enheter.

Gjøre innkjøp

Skal du bestille varer/tjenester? Informasjon om hvilke varer/tjenester du kan bestille og hvordan gjøre innkjøp og informasjon om rammeavtaler finner du her.

Innkjøpsprosess med roller

Innkjøpsprosess med roller gir stegvis oversikt over de ulike delene i innkjøpsprosessen - fra behovet oppstår til oppfølging av avtalen.

Regler om økonomi og anskaffelser

Informasjon om innkjøp inntil eller over NOK 500.000, budsjettdisponeringsmyndighet og bestillingsfullmakt (attestasjonsfullmakt) finner du her: Regler om økonomi og anskaffelser.

Skjemaer for innkjøp og økonomi

Her finner du skjemaer relatert til økonomi som lønn, regnskap, prosjekter og innkjøp.