Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Kommunikasjon / Kommunikasjon 2

Innhold

For å bygge en sterk posisjon for OsloMet, er det viktig at vi forsterker et felles budskap om hvem vi ønsker å blir oppfattet som.
Hva skal våre målgrupper forbinde med OsloMet? Og hva er våre fellesnevnere?