Droppe til innhold

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Kommunikasjon og profil / Kommunikasjon

Innhold

For å bygge en sterk posisjon for OsloMet, er det viktig at vi forsterker et felles budskap om hvem vi ønsker å blir oppfattet som.
Hva skal våre målgrupper forbinde med OsloMet? Og hva er våre fellesnevnere?