Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering / Open Access

Hvordan publisere Open Access

Når du skal publisere Open Access kan du velge mellom to ulike veier: Grønn eller Gull.

1. Tilgjengeliggjøring ved egenarkivering (”Grønn OA”)

Du har allerede publisert en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift, og følger HiOAs Open Access policy ved å gjøre en kopi av publikasjonen tilgjengelig i HiOAs vitenarkiv ODA, ved å laste den opp i Cristin.

Ofte vil det gjelde den siste manusutgaven av artikkelen din, etter fagfellevurdering og før publisering. De aller fleste forlag godtar egenarkivering.

Læringssenter og bibliotek klarerer rettighetene for åpen publisering med den enkelte utgiver.

2. Open Access-publisering (”Gull OA”)

Du publiserer artikkelen din i et åpent, fagfellevurdert tidsskrift eller bokserie.

Hvordan publisere gull Open Access

  1. Finn et Open Access-tidsskrift innen ditt fagområde
  2. Mangler du penger til avgiften, article processing charge (APC) eller book processing charge (BPC)? Eller til lagring av åpne forskningsdata? Du kan få støtte til Open Access-utgifter fra HiOA.
  3. Avslutt med å deponere artikkelen din i Cristin.

Etablere OA-tidsskrift eller gjøre et eksisterende tidsskrift om til OA

Læringssenter og bibliotek tilbyr en plattform for publisering av Open Access tidsskrifter. Ønsker du å starte et nytt tidsskrift eller endre fra trykt til digital publisering? Les mer om hvordan du etablerer et OA-tidsskrift.

Kontakt