Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Kommunikasjon / Kommunikasjon 2

Hvem gjør hva

Det skal utarbeides nye retningslinjer for roller og ansvar i kommunikasjonsarbeidet ved OsloMet under programmet «Administrasjon for framtida». Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har ansvaret for å utarbeide forslag som skal vedtas av styringsgruppen for programmet.

Inntil videre gjelder Kommunikasjonspolicy som ble vedtatt september 2016. 

Ditt ansvar for kommunikasjon

Kommunikasjonsansvaret i staten følger saksansvaret og linjeprinspippet. Hvis du har ansvar for saken, er det ditt ansvar å informere og kommunisere om saken i organisasjonen, eller delegere ansvaret i egen linje. 

Hva betyr det helt konkret for deg som er ansatt ved OsloMet?

Kontaktpunkter og hvem kan hjelpe?

Ta kontakt med din nærmeste kommunikasjonsrådgiver hvis du trenger bistand og veiledning. 

Fakultet for helsefag

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for teknologi, kunst og design

 

SVA