Droppe til innhold

Hva skjer


OsloMet er på ArendalsukaOsloMet er på Arendalsuka

Aktuelle debatter fyller Arendal i midten av august, og OsloMet deltar i mange arrangementer. Foto: Arendalsuka (2017)

Clarion Hotel Tyholmen

OsloMet arrangerer debatt om storbyen og presenterer nye funn i Arendalsukearrangementet "Storbyfaktoren – rike byer og dårlige levekår".

Hvorfor ser vi en opphopning av dårlige levekår i storbyene? OsloMet og NIBR presenterer funn fra ny rapport. 

OsloMet er tett på mange av storbyenes utfordringer, fordi vi leverer forskningsbasert kunnskap og kvalifisert arbeidskraft til velferdssamfunnet. I Arendalsuka presenterer vi nye funn om dårlige levekår i storbyen, og kjører debatt: Hva kan storbyer gjøre for å møte sine utfordringer?

Program for arrangementet "Storbyfaktoren - rike byer og dårlige levekår"

  • Kristian Tronstad, NIBR, OsloMet: Hvorfor ser vi en opphopning av dårlige levekår i storbyene? Presentasjon av funn fra ny rapport. 
  • Espen Dahl (SAM) – Helseforskjellene øker: Hvordan møter politikerne utfordringen? 
  • Marianne Dæhlen (NOVA): Studie av ungdom på Grorud viser at ungdommene synes de har en god oppvekst. Men hvordan går det med dem videre?    
  • Ingar Brattbakk (AFI): Levekår og nabolagseffekter – hvilke tiltak er vi villige til å ta i bruk?  
  • Torhild Skotheim (LUI): Utfordringer og muligheter i et stadig mer forpliktende tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unges oppvekst 

Kommentarer ved:  

  • Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo
  • Tina Shagufta Munir Kornmo (V), vara til Stortinget
  • Ordstyrer: Linn Stalsberg 

Andre OsloMet-arrangementer på Arendalsuka: 

Mandag 13. august:

Tid: Kl. 16-17 

Sted: Lille Andevinge 

NOVA ved Anders Bakken presenterer funn fra årets Ungdataundersøkelsen med påfølgende debatt med ungdomspolitikere om utfordringer dagens unge står overfor (i samarbeid med LNU).

Arrangør: OsloMet ved NOVA

Tid: Kl. 16-18 

Sted: Thon Hotel Arendal 

Fra OsloMet: Kristi Agerup, School of Management  

Arrangør: Lederne  

Tirsdag 14. august:

Tid: Clarion Hotel Tyholmen 

Sted: Kl 08:30 - 10:00 

Arrangør: YS 

Fra OsloMet: Arild Steen og Dag Ellingsen (AFI) presenterer årets YS Arbeidslivsbarometer 

Tid: 14.8 kl. 9-11

Sted: Madam Reiersen

Fra OsloMet: Liv Elin Torheim

Arrangør: Kost- og ernæringsforbundet i Delta, Delta Oppvekst, Forbrukerrådet

Tid: Kl. 12-13 

Sted: Café Lindvedske hus 

Fra OsloMet: Gro Sandkjær Hansse (NIBR) 

Arrangør: CICERO 

Tema: Hva er utfordringene for omstilling lokalt - fra enkelttiltak til transformasjon 

Sted: UiA-teltet

Fra OsloMet: Liv Elin Torheim

Arrangør: Universitetet i Agder 

Tid: Kl. 14.10-15 

Sted: Skoleskipet Gann 

Arrangør: Fleksibel utdanning Norge, studiesenteret.no og OsloMet 

Fra OsloMet: Nina Waaler 

Tid: 16-16.30++ 

Sted: Lilandgården - Det urbane grendehus 

Arrangør: DOGA 

Fra OsloMet: Guri Mette Vestby medvirkende i utstilling 

Onsdag 15. august:  

Tid: Kl 12.00 - 14.00 

Sted: Bankgården  

Arrangør: NTL og Fagforbundet 

Fra OsloMet: Christin T. Wathne (AFI) presenterer evaluering av Arbeidstilsynet  

Tid: Kl. 16-17.15 +  

Sted: Clarion hotel Tyholmen 

Arrangør: OsloMet 

Fra OsloMet: Kristian Tronstad, Ingar Brattbakk, Torhild Skotheim, Espen Dahl, Marianne Dæhlen 

Tid: Kl. 18-20 

Sted: Thon Hotel Arendal 

Arrangør: Lederne 

Fra OsloMet: Eivind Falkum, AFI/OsloMet 

Tid: Kl. 19-20 

Sted: Clarion Hotel Tyholmen 

Arrangør: Utdanningsforbundet 

Fra OsloMet: Anders Bakken, NOVA 

Torsdag 16. august:  

Tid: Kl. 8.00-9.30 

Sted: MS Sunnhordland 

Arrangør: UiO 

Fra OsloMet: Bente Kalsnes, Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet 

Tid: Kl 09.30 - 10.45 

Sted: Fafo-båten 

Arrangør: Fafo 

Fra OsloMet: Ingar Brattbakk (AFI) 

Tid: Kl. 11-13 

Sted: Clarion Hotel Tyholmen 

Arrangør: KS 

Fra OsloMet: Nina Amble, Institutt for yrkesfaglærerutdanning  

Tid: Kl. 11.30 - 12.30   

Sted: MØR biffhus  

Arrangør: Manpower 

Fra OsloMet: Dag Ellingsen (AFI) 

Tid: Kl 12.30-13.30 

Sted: Madam Reiertsen 

Arrangør: Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Fra OsloMet: Knut Fossestøl (AFI) 

Tid: 16/8 2018 13:45 - 15:00

Sted: NAV Arendal

Fra OsloMet: Lars Inge Terum (SPS)

Arrangør: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tid: 16:30-18.00 

Sted: UiA-teltet 

Arrangør: Forskningsrådet 

Fra OsloMet: Bjørn Hvinden (NEGOTIATE-prosjektet) 

Fredag 17. august

Tid: 17.8 kl. 13-13.45

Sted: Torvet - utescenen

Fra OsloMet: Oda Grifftun, ingeniørstudent

Arrangør: NHO, NITO, Arendalsuka Ung

Bakgrunn for temaet "Storbyfaktoren - rike byer og dårlige levekår":

De fleste av oss har fått stadig høyere levestandard de siste årene. Samtidig er antallet fattige husholdninger økende, og spesielt opplever stadig flere barn i storbyen med innvandrerbakgrunn å vokse opp i husholdninger med vedvarende lav inntekt.  

Ny forskning fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, viser at innvandrere bosatt i by i langt større grad enn majoritetsbefolkningen opplever opphopning av levekårsproblemer knyttet til bolig, arbeid, inntekt, nabolag, sosialt utenforskap og helse.  

Denne utviklingen bekymrer og engasjerer. På den ene siden er storbyens mangfold av folk, med ulik bakgrunn, språk, religion, kultur og livsstil, en av faktorene som gjør storbyen til det DeLillos så fint kalte en egen planet, der alle gatene er forskjellige land og hvert strøk en verdensdel.  

På den annen side har storbyer særskilte utfordringer nettopp på grunn av store forskjeller mellom fattige og rike. Folk i storbyene er forskjellige når det gjelder utdanningsnivå, boligstandard og tilgang til meningsfulle fritidsaktiviteter. Nabolag blir likere og likere når det gjelder hvem som bor der, og med det blir byene delt.